W Bielkówku uroczyście otwarto nową część budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania. Na ten dzień lokalna społeczność oczekiwała od wielu lat. W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Wojewody Pomorskiego, a także samorządowcy szczebla powiatowego i gminnego oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Uroczystość swą obecnością zaszczyciła córka patrona szkoły Brunona Gregorkiewicza, Cyryla Szwejkowska, a także wnukowie założyciela placówki. Świadkami wydarzenia byli oczywiście podekscytowani, odświętnie ubrani uczniowie oraz nauczyciele, którzy cierpliwie czekali na nową halę sportową oraz dodatkowe, przestronne sale lekcyjne.

W księdze pamiątkowej wyłożonej przy wejściu do nowej części obiektu wójt Andrzej Chruścicki napisał:

„Kolejna ważna inwestycja w gminie Kolbudy dobiegła końca. Niech nowa hala sportowa oraz sale dydaktyczne, jak również sala sołecka dobrze służą wszystkim mieszkańcom – i tym młodszym i tym starszym – przez wiele następnych lat. Niech to będzie miejsce zdobywania nowej wiedzy, rozwijania pasji, integracji międzypokoleniowej i budowania silnej społeczności lokalnej gminy Kolbudy.”

O tym, że budynek ZKiW w Bielkówku jest zbyt mały dla dynamicznie rosnącej liczby uczniów mówiono od dawna. Podobnie jak o tym, że stara sala gimnastyczna nie spełnia już norm przewidzianych dla tego typu obiektu. Jej nadgryziona zębem czasu izolacja termiczna powodowała, że latem we wnętrzu hali panowały tropikalne wręcz temperatury, z kolei zimą użytkownicy narzekali na nieprzyjemny chłód wewnątrz hali. Ekspertyza wykazała, że remont sportowej części budynku nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Tym bardziej, że kubatura całej szkoły była niewystarczająca do rosnącej liczby uczniów. Zapadła więc decyzja o gruntownej modernizacji obiektu.

Do rozbudowy szkoły w Bielkówku przystąpiono w wakacje 2021 roku. Stara sala gimnastyczna Zespołu Kształcenia i Wychowania została zrównana z ziemią, a kamień węgielny pod fundamenty obiektu wmurowano we wrześniu 2021 roku. Chociaż z przyczyn niezależnych od inwestora budowa trwała dłużej niż zakładano, około 270 uczniów, a także członkowie klubów sportowych i mieszkańcy, od stycznia bieżącego roku mogą już korzystać z nowej, większej hali z drewnianą podłogą oraz nowoczesnym wyposażeniem. Zamontowane w hali urządzenia pozwolą urozmaicić zajęcia wychowania fizycznego.

Długość wysokiej na 8,5 metra hali wynosi 27,5 metra, a szerokość 16,4 metrów. Powstały też dwie szatnie z natryskami oraz nowe toalety.

- Nie mogliśmy się już doczekać nowej hali – usłyszeliśmy od uczniów. – Wreszcie będziemy mogli na lekcji w-f pograć w piłkę, siatkówkę czy koszykówkę również zimą. Są tu też liny oraz zwisające z sufitu sznurowe drabinki, na które fajnie będzie się wspinać.

Jednak nie tylko obiekt sportowy robi wrażenie na uczniach i nauczycielach. W dobudowanej części powstało bowiem siedem dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych z salką komputerową i pracownią chemiczną. W szerokim holu najniższej kondygnacji zlokalizowano natomiast szafki dla uczniów.

- Teraz wygląda tu jak w amerykańskiej szkole z filmu – żartuje młodzież, która już przenosi się do nowej części budynku.

Radości z inwestycji nie kryją dorośli mieszkańcy Bielkówka. Z myślą o nich powstała bowiem sala sołecka o powierzchni blisko 105 metrów kwadratowych, z pomieszczeniem socjalnym i toaletami.

Świadkiem uroczystości był m.in. Zbigniew Gregorkiewicz, wnuk patrona placówki. Pracownika kolei, który w latach 30. dwudziestego wieku zabiegał o utworzenie szkoły w Bielkówku i w miejscowej świetlicy kolejowej organizował nauczanie języka polskiego dla dzieci. Zginął w obozie koncentracyjnym w marcu 1942 roku.

„W imieniu dziadka Brunona Gregorkiewicza dziękuję za piękną salę gimnastyczną. Okazuje się, że ziarno rzucone w tą ziemię w trudnych czasach nieprzyjaznych a nawet wrogich Polakom nie umarło, a nawet wydało piękne owoce. Wartości i idee, o które walczył dziadek są ważne i dziś.” – głosi jego wpis złożony w księdze pamiątkowej szkoły.

Dzięki dobudowanej części obiektu szkoła zyskała ponad 1 222 metry kwadratowe powierzchni użytkowej, co znacznie poprawi komfort pracy uczniów i nauczycieli. Wykonano też nową kotłownię gazową oraz instalacje przeciwpożarowe. Łączna wartość rozbudowy ZKiW w Bielkówku wyniosła 8 250 025,86 zł. Dofinansowania w kwocie 584 100 zł udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska.

W ceremonii przecięcia wstęgi udział wzięli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda, szef Gabinetu Ministra Sportu i Turystyki Szymon Stachowiak, doradca Wojewody Pomorskiego Ireneusz Szweda oraz starosta Marian Cichon.