Nowe filtry zamontowane w stacji ujęcia i uzdatniania w Bąkowie przy ul. Ordynackiej pozwolą poprawić jakość wody, z której korzysta znaczna część mieszkańców naszej gminy. Dzięki realizowanym przez spółkę „Reknica” modernizacjom możliwe będzie również zwiększenie produkcji wody pozyskiwanej z gminnego ujęcia, co pozwoli ograniczyć zakup wody z gdańskiej magistrali.

Jak informuje Andrzej Bożyk, prezes „Reknicy” nowe filtry zastąpiły dotychczasowe, zamontowane przed dziewięcioma laty urządzenia, które często ulegały awariom. Problemy techniczne nie pozostawały niestety bez wpływu na jakość wody. Ta nie zawsze odpowiadała najwyższym normom służb sanitarnych. Zdarzało się, że była warunkowo dopuszczana do spożycia.  

- Dzięki modernizacji stacji uzdatniania przede wszystkim poprawiamy jakość wody dostarczanej mieszkańcom, a także zwiększamy jej wydobycie z gminnego ujęcia. Przy wysokich cenach wody ma to istotne znaczenie – mówi prezes Andrzej Bożyk. – Dzięki zrealizowanym pracom i wymianie filtrów ograniczymy również liczbę awarii, które nie pozostawały bez wpływu na jakość wody.

Oprócz wymiany filtrów spółka „Reknica” dokonała również renowacji otworu studni głębinowej ujęcia przy ul. Ordynackiej. Podobnym zabiegom poddana zostanie także druga ze studni.

Jak informuje Andrzej Bożyk rozpoczęta w ubiegłym roku modernizacja stacji, która zaopatruje w wodę mieszkańców sołectw Kowale, Jankowo Gdańskie i część Bąkowa, powinna zakończyć się w czerwcu bieżącego roku.

Przed kilkoma dniami z postępem prac modernizacyjnych zapoznał się wójt Andrzej Chruścicki. O zrealizowanych już pracach oraz o planach na przyszłość opowiadał prezes spółki „Reknica”.

- Inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną nie zawsze są widoczne, ale mają ogromne znaczenie dla mieszkańców – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Rozwój sieci oraz urządzeń umożliwiających większe wydobycie musi iść w parze z rozwojem gminy. Ze zmodernizowanego ujęcia korzysta wielu naszych mieszkańców. Dzięki nowym urządzeniom mają teraz lepszą wodę. Przed spółką kolejne inwestycje i modernizacje te dotyczyć będą zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. Przyrost liczby mieszkańców stawia przed naszym samorządem i gminną spółką nowe wyzwania.