Przedszkola zapewniają opiekę podczas dyżurów wakacyjnych w pierwszej kolejności dzieciom, które uczęszczają do danej placówki.

Od środy 10 maja do środy 31 maja 2023 roku przyjmowane będą zapisy dzieci do przedszkoli na okres wakacyjny. 

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 2023 roku w Gminie Kolbudy.

 

Miesiąc

 

Przedszkole,
 Oddział przedszkolny

 

 

Termin dyżuru w okresie  ferii letnich w 2023 r.

Lipiec 2023 r.

Stumilowy Las  Przedszkole Publiczne,
ul. Bukowskiego 24, 83-050 Pręgowo

Tel. 725-298-738

3 - 31 lipca 2023 r.

Przedszkole Rozgwiazda, ul.  Skromna 2
80-180 Kowale

Tel. +48 533 744 989

3 - 31 lipca 2023 r.

Przedszkole w Lublewie Gd., ul. Szkolna 5,
83-050 Kolbudy

Tel. 58 682-72-76

3 - 14 lipca 2023 r.

Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B,
 83-050 Kolbudy

Tel. 58 682-73-63

17 – 31 lipca 2023 r.

 

 

 

 

 

Sierpień 2023 r.

Przedszkole w Kowalach, ul. Apollina 1
80-180 Kowale

Tel. 58 763-43-46

01 – 14 sierpnia 2023 r.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej,

ul. Wybickiego 33,  83-050 Kolbudy

Tel. 58 326-41-10

01 – 14 sierpnia 2023 r.

Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11,
83-050 Bielkówko

Tel. 58 682-73-58

16 – 31 sierpnia 2023 r.

 

Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej, ul. Prof. B. Bukowskiego 3, 83-050 Pręgowo

Tel. 58 682-72-16  

16 – 31 sierpnia 2023 r.

Zgłoszeń można dokonywać w terminie 10-31 maja 2023 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.