Z dniem 1 kwietnia 2023 r. emeryci i renciści zamieszkujący na terenie gminy Kolbudy będą mogli zakupić bilety jednorazowe z przysługującą im ulgą - (50% w stosunku do cen obowiązujących w dniu sprzedaży) na trasach linii autobusowych nr. 852, 854, 856, 857, 860 (do/z gminy Kolbudy) - wyłącznie za dodatkowym okazaniem ,,Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy’’.

Dlatego też zachęcamy do wyrobienia Karty, na podstawie której osoby upoważnione nadal będą mogły zakupić bilet z przysługującą im zniżką.

Aby otrzymać ,,Kartę Mieszkańca Gminy Kolbudy’’ należy złożyć w Urzędzie Gminy Kolbudy wniosek, który dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy, lub pobrać formularz ze strony:

https://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/4895-karta-mieszkanca-gminy-kolbudy