Przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Gdańskiego, Starosty Powiatu Kościerskiego oraz Wójtowie zainteresowanych gmin spotkali się w Przywidzu, aby porozmawiać o gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej 221. 

Nie jest tajemnicą, że stan trasy łączącej Gdańsk z Kościerzyną od dawna pozostawia wiele do życzenia. 

W zorganizowanym w Przywidzu spotkaniu naszą gminę reprezentował wójt Andrzej Chruścicki. Przedstawiciel zarządcy drogi, wicemarszałek województwa Leszek Bonna przedstawił ogólny plan na remont drogi, który w dużej mierze sfinansowany zostanie z funduszy unijnych. 

Liczący ponad 44 kilometry odcinek został podzielony na 4 etapy. Dobra wiadomość jest taka, że prace na pierwszym z nich – pomiędzy Pomlewem i Nową Karczmą (odcinek C) – mogą się rozpocząć jeszcze w tym roku. Prace projektowe są tu najbardziej zaawansowane i ten około 12 kilometrowy fragment prawdopodobnie najszybciej otrzyma tzw. ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), co pozwoli na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

Mieszkańców naszej gminy najbardziej interesuje jednak remont odcinka z Czapielska w kierunku Gdańska. Wszyscy zdają sobie sprawę, że prace budowlane na tak intensywnie uczęszczanej trasie wiązały się będą z dużym utrudnieniem. Wymagały też będą ogromnej cierpliwości użytkowników dróg. Z informacji przekazanych podczas spotkania wynika jednak, że na modernizację tej części drogi wojewódzkiej będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

- Wiele wskazuje na to, że odcinek ten, nazywany odcinkiem A, modernizowany będzie nie wcześniej niż w 2025 roku – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wiem, że to dość odległa perspektywa, ale termin ten wydaje się uzasadniony. W ten sposób unikniemy kumulacji dwóch dużych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. Trudno wyobrazić sobie jednoczesną budowę Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta i modernizację drogi wojewódzkiej. Zostalibyśmy całkowicie odcięci od Gdańska. Trzeba też uniknąć sytuacji, w której DW 221 zostaje zmodernizowana przed rozpoczęciem budowy OMT. Wówczas ciężki sprzęt dowożący materiały do budowy „Metropolitalnej” zniszczyłby świeżo wyremontowaną drogę wojewódzką. Myślę więc, że lepiej poczekać.

Dziś trudno dokładnie określić jaki będzie koszt modernizacji drogi wojewódzkiej 221. Ten poznamy dopiero po przeprowadzeniu przetargów. Szacuje się, że może on wynieść około 750 mln zł. 

Sama modernizacja DW 221 nie obejmuje budowy węzła Kowale, o realizację którego czynią starania władze gminy. Tu decyzja leży zarówno po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.