Basen, duża liczba szkół, boisk i pomocni nauczyciele – to najczęściej wymieniane przez uczniów podstawówek mocne strony gminnej oferty dla młodych mieszkańców. Wśród elementów, których w regionie wyraźnie najbardziej brakuje wymieniano szkoły średnie, kino oraz lepszy transport. 

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach zorganizowano warsztaty „Dla młodych! Z młodymi!”, które stanowią jeden z elementów prac nad projektem „Młodzież w Gminie Kolbudy – Program strategiczny do roku 2030”. 

W warsztatach, którym z uwagą przyglądała się zastępczyni wójta Anita Richert-Kaźmierska wzięli udział uczniowie wszystkich gminnych szkół. W większości to młodzież z klas VI i VII, choć nie zabrakło przedstawicieli młodszych grup. Zarówno szkołom, jak i gminie zależy na poznaniu opinii młodzieży na temat plusów i minusów jakie dostrzegają w swoim najbliższym otoczeniu. 

Uczniowie pracując w grupach mieszanych wspólnie wskazywali mocne i słabe strony gminnej oferty. Co ciekawe, mimo iż każda z grup pracowała osobno, odpowiedzi wypisywane na kartkach były do siebie mocno zbliżone. 

Młodzież wskazywała również, że w okolicy w której mieszkają przydałoby się więcej miejsc rekreacji i wypoczynku, w których mogliby spotykać się ze znajomymi. Uczniowie, wspomnieli też o zbyt małej liczbie środków transportu umożliwiających szybki i łatwy dostęp do Trójmiasta. 

Uczestnicy warsztatów chcieliby również, aby w naszych miejscowościach było więcej sklepów. Mimo młodego wieku, zwrócili też uwagę na małą liczbę działek na sprzedaż pod zabudowę. 

- Celem projektu jest określenie niezbędnych do podjęcia w kolejnych latach działań na rzecz stworzenia w gminie Kolbudy takich warunków, że młodzi mieszkańcy będą czuć się dobrze w naszej społeczności lokalnej – informuje zastępca wójta Anita Richert-Kaźmierska. - W swojej najbliższej okolicy będą mogli rozwijać pasje, zainteresowania i kształcić się na wysokim poziomie. Powinniśmy dążyć do tego, aby młodzi ludzie po ukończeniu szkół i uczelni wyższych nie wyjeżdżali do innych miast, a chcieli pozostać w naszej gminie. Odpowiedzi, których udzielają uczniowie świadczą o ich dojrzałości. Mocne i słabe punkty wskazane przez młodzież świadczą o tym, że uczniowie, mimo iż mieszkają w różnych miejscowościach podobnie dostrzegają to co dobre oraz elementy wymagające poprawy. Głos młodych mieszkańców stanowił będzie niezwykle istotny element w przygotowywanym właśnie Programie. 

Opracowanie „Młodzież w Gminie Kolbudy – Program strategiczny do roku 2030”, które zgodnie z założeniami ma powstać do września br., stanowić będzie diagnozę potrzeb i propozycję konkretnych rozwiązań, które uatrakcyjnią samorządową ofertę dla młodej części naszej społeczności.

Do prac nad przygotowaniem Programu, oprócz młodzieży szkolnej, zaproszono również przedstawicieli rad rodziców, koordynatorów szkolnych samorządów i organizacje pozarządowe działające z i na rzecz młodzieży.