Wójt Gminy Kolbudy, wspólnie ze Szkołą Podstawową CET w Kowalach, zapraszają serdecznie szkoły oraz uczniów do udziału w kolejnej edycji Konkursu dla szkół podstawowych z wiedzy ogólnej „Drużyna bystrzaków” oraz „Drużyna geniuszy”. Eliminacje do konkursu odbywać się będą w trybie online w macierzystych placówkach w dniu 27 marca br. Finał zaplanowano na 20 kwietnia br. w Szkole Podstawowej CET w Kowalach.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z WIEDZY OGÓLNEJ „ DRUŻYNA BYSTRZAKÓW” DLA KLAS I - III oraz „DRUŻYNA GENIUSZY” DLA KLAS IV – VII. KONKURS ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM WÓJTA GMINY KOLBUDY ANDRZEJA CHRUŚCICKIEGO

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa CET, ul. Gruszkowa 3, 80-180 Kowale
tel: 505 650 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Termin i miejsce konkursu:

Konkurs dla klas I - III oraz klas IV - VII odbywa się w tym samym terminie.  

ELIMINACJE ONLINE: 27.03.2023 r. w macierzystej szkole uczniów godzina:

 • 12:00 DRUŻYNA BYSTRZAKÓW KLASY I - III
 • 14:00 DRUŻYNA GENIUSZY KLASY IV – VII

FINAŁ: 20.04.2023 rok, w Szkole Podstawowej CET, ul. Gruszkowa 3, Kowale, godzina:

 • 9:00 DRUŻYNA BYSTRZAKÓW KLASY I - III
 • 11:30 DRUŻYNA GENIUSZY KLASY IV – VII
 • 15:00 WRĘCZENIE NAGRÓD

Cele konkursu:

 1. Ujawnianie i rozwijanie talentów z wiedzy ogólnej
 2. Doskonalenie pracy szkół w zakresie rozwoju uczniów szczególnie zdolnych
 3. Zainteresowanie uczniów wiedzą ogólną
 4. Zachęcanie uczniów do samokształcenia

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I - VII szkół podstawowych gminy Kolb. Każda szkoła może zgłosić:
  • jedną drużynę składającą się z 3 uczniów. Uczniowie drużyny muszą być reprezentantami odrębnych klas, czyli po jednym reprezentancie z klasy I, II i III.
  • jedną drużynę składającą się z 4 uczniów. Uczniowie drużyny muszą być reprezentantami odrębnych klas, czyli po jednym reprezentancie z klasy IV, V, VI i VII.
 2. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania kart uczestnictwa i zgody na wykorzystanie wizerunku do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2023 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty nadesłane bądź dostarczone w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

Zasady i przebieg konkursu:

Pytania podczas eliminacji, jak i finału będą, dotyczyć wiedzy ogólnej dostosowanej do danej grupy wiekowej. Pojawią się pytania z części humanistycznej (język polski, historia) oraz z części ścisłej (matematyka oraz nauki przyrodnicze).

ELIMINACJE

 1. W dniu eliminacji online na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostanie wysłany link do quizu, który będzie aktywny w godzinie podanej w terminach konkursu.
 2. Quiz będzie składał się z 10 pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią.
 3. Przy eliminacjach do finału oprócz ilości poprawnych odpowiedzi, będzie również brany pod uwagę czas rozwiązywania quizu.

FINAŁ

 1.  Finał konkursu składa się z części głównej złożonej z trzech etapów, a także z rundy dodatkowej również składającej się z trzech etapów w przypadku DRUŻYNY BYSTRZAKÓW i z czterech etapów w przypadku DRUŻYNY GENIUSZY, które odbędą się w jednym dniu. Każdy etap składa się z 10 pytań zamkniętych z jedną odpowiedzią prawidłową. Konkurs odbprzy użyciu tabletów - każda drużyna otrzymuje po jednym tablecie. Pytania i odpowiedzi do wyboru są wyświetlane na tabletach. Pytania będą dodatkowo odczytywane przez prowadzącego.
 2. Podczas części głównej konkursu drużyna na początku każdego etapu otrzymuje trzy balonikiszanse. Za błędną odpowiedź drużyna traci balonik. Za poprawną odpowiedź drużyna dostaje jeden punkt (w postaci jednego cukierka).
 3. Po odczytaniu pytania i odpowiedzi, drużyna zaznacza odpowiedź na tablecie. Po udzieleniu odpowiedzi przez każdą z drużyn lub po upływie czasu przeznaczonego na dane pytanie – 2 minuty, prowadzący odczytuje prawidłową odpowiedź.
 4. Za każdy balonik zachowany, z pierwszego etapu drużyna otrzymuje dodatkowo po 2 punkty, z drugiego etapu drużyna otrzymuje dodatkowo po 5 punktów. Za szanse zachowane w trzecim etapie drużyna otrzymuje dodatkowo 10 punktów za każdą zachowaną szansę.
 5. Część główną konkursu wygrywa drużyna, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku remisu, zwycięża drużyna, która najszybciej odpowiadała na pytania.
 6.  Po zakończonej części głównej konkursu, następuje runda dodatkowa. Celem tej rundy jest wyłonienie indywidualnego zwycięzcy w danej grupie wiekowej.
 7. W rundzie dodatkowej przedstawiciele klas I, II i III z „Drużyny Bystrzaków” oraz przedstawiciele klas IV, V, VI, VII z „Drużyny Geniuszy” samodzielnie odpowiadają na 10 pytań.
 8. Rundę dodatkową wygrywa przedstawiciel, który odpowie poprawnie na największą liczbę pytań, w jak najkrótszym czasie.

Nagrody:

 1. W części głównej konkursu laureaci I, II i III miejsca „DRUŻYNY BYSTRZAKÓW” oraz „DRUŻYNY GENIUSZY” otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 2. W rundzie dodatkowej nagrodę rzeczową oraz dyplom otrzymuje laureat I miejsca.

Ustalenia końcowe:

 1. Organizator konkursu nie zwraca kosztów transportu uczestników i opiekunów, kserokopii regulaminu i kserokopii kart uczestnictwa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz rejestracji konkursu.
 3. Pytania prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie wiadomości:

GMINNY KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z WIEDZY OGÓLNEJ „DRUŻYNA BYSTRZAKÓW” DLA KLAS I-III oraz „DRUŻYNA GENIUSZY” DLA KLAS IV-VII.