To bez wątpienia bardzo dobra wiadomość dla wielu mieszkańców Bąkowa. W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano umowę na budowę ulic Wiśniowy Sad, Wilczej i fragmentu ul. Sowiej. Zadanie, za kwotę blisko 5,8 miliona złotych zrealizuje Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni. Podpisy na dokumencie umożliwiającym rozpoczęcie prac złożyli wójt Andrzej Chruścicki oraz przedstawiciele wykonawcy prezes Marek Ignatowski oraz prokurent Maciej Gółkowski.

Świadkami tego wydarzenia byli doradca wojewody pomorskiego Ireneusz Szweda oraz sołtys Bąkowa Marzena Plichta. Na realizację przedsięwzięcia nasz samorząd pozyskał kwotę 5 milionów złotych z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu Gminy Kolbudy.

- Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych to bez wątpienia duży zastrzyk finansowy dla gminnych inwestycji – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Cieszę się, że dzięki funduszom zewnętrznym nie zwalniamy tempa przy realizacji zadań drogowych. Zakres prac, z jakim przyjdzie się zmierzyć wykonawcy dróg w Bąkowie jest duży i jak zawsze, w przypadku tego typu przedsięwzięć, wiązał się będzie z utrudnieniami dla mieszkańców oraz inwestorów budujących domy w tej części gminy. Wierzę jednak, że efekt końcowy wynagrodzi te wszystkie trudy.

Zgodnie z zawartą umową firma MTM SA będzie miała 14 miesięcy na realizację zadania. Na ciągu objętych umową dróg  gminnych, łączących się z drogą wojewódzką 221, wykonana zostanie asfaltowa nawierzchnia. Jak deklarują przedstawiciele wykonawcy prace budowlane powinny się rozpocząć jeszcze przed wakacjami.

Ulica Wiśniowy Sad zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Wilczej do ul. Kasztanowej. Wzdłuż ulic Wilczej oraz Wiśniowy Sad wykonany zostanie chodnik oraz zatoki autobusowe. Skrzyżowanie ulic Sowiej i Wilczej zaprojektowano w formie mini ronda. Umowa obejmuje ponadto budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia i przebudowy tzw. uzbrojenia w niezbędnym zakresie.

Satysfakcji z nowego przedsięwzięcia nie kryje sołtys Bąkowa Marzena Plichta.

- Zarówno mnie, jak i mieszkańców Bąkowa cieszy każda inwestycja realizowana na terenie naszego sołectwa, które z roku na rok pięknieje – mówi. – Okolice Sarniej Doliny to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rejonów gminy. Wierzę też, że w niedalekiej przyszłości uda się doprowadzić do dokończenia modernizacji ul. Sowiej, a wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich do przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Sowiej z drogą wojewódzką 221.