W Kowalach oddano do użytku kolejny odcinek ulicy Magnackiej. To licząca około 300 metrów długości droga w przemysłowej części sołectwa, która wiedzie od skrzyżowania z ulicą Rycerską w kierunku obwodnicy.  

W przyszłości będzie mogła zostać połączona ze zmodernizowanym Węzłem Kowale. Asfaltowa nawierzchnia, chodnik i oświetlenie sfinansowane zostały w ramach tzw. umowy szesnastkowej przez przedsiębiorców prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą. Wartość inwestycji to ok. 1,3 mln złotych. 

W uroczystości otwarcia, oprócz przedstawicieli Gminy Kolbudy - z wójtem Andrzejem Chruścickim - udział wzięli wspomniani przedsiębiorcy, a także osoby bezpośrednio zaangażowane w budowę nowej, przystosowanej do ruchu ciężkiego drogi.