Wzrost świadomości dotyczącej wczesnego rozpoznawania objawów depresji to jeden z głównych celów projektu „Lepsza przyszłość”, któremu poświęcone było spotkanie w Urzędzie Gminy Kolbudy. 

Wzięli w nim udział m.in. dyrektorzy szkół, psychologowie i lekarze. Nasz samorząd reprezentowała zastępczyni wójta Anita Richert-Kaźmierska. 

Założeniem programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku, jest przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, a także odpowiednio wczesne rozpoznawanie problemów natury psychicznej. 

Narzędziem ułatwiającym kontakt ze specjalistą, a także dostarczającym materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży jest portal wsparcia dla młodych osób w kryzysie psychicznym www.pomorskiedlaciebie.pl

Znajdziemy w nim informacje dotyczące placówek udzielających pomocy, a także test z pytaniami, który umożliwi postawienie wstępnej diagnozy, z której wydrukiem możemy udać się do specjalisty. 

Na platformie zamieszczono również szereg porad dla rodziców i nauczycieli, którzy dostrzegli u swoich dzieci czy uczniów niepokojące zachowania czy stany emocjonalne. 

Projekt jest odpowiedzią na systematycznie wzrastająca liczbą młodych pacjentów z obniżonym nastrojem, depresją i zaburzeniami lękowymi, które nasiliły się w związku z pandemią. 

W pierwszym roku funkcjonowania z programu skorzystało 750 osób.

Każda ze szkół otrzymała tablet, za pomocą którego będzie można korzystać z aplikacji.