Gmina Kolbudy ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało ok. 30 ton orzecha w cenie 1800 zł za tonę. W cenę nie jest wliczony transport surowca.

Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać także mieszkańcy spoza Gminy Kolbudy).

Chętni do zakupu węgla muszą złożyć WNIOSEK – osobiście, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.

Sprzedaż węgla potrwa do 31 lipca 2023 r.

Informację wydano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Wzór wniosku dostępny pod tekstem.