Administracja publiczna wszystkich szczebli musi być zawsze gotowa do podjęcia działań interwencyjnych na wypadek zdarzeń kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców. Gdy te już zaistnieją należy działać sprawnie i co najważniejsze skutecznie. Aby tak się stało potrzebne są precyzyjne plany i procedury, jak również ścisła współpraca służb, instytucji i organów administracji różnego szczebla. 

Skuteczne działania w warunkach kryzysu zapewnić mają m.in. regularne ćwiczenia i systematyczne analizy i aktualizacje obowiązujących procedur. Inicjatywy służące dopracowywaniu zasad współpracy i przeglądy planów mają szczególne znaczenie zwłaszcza w aktualnej sytuacji geopolitycznej. 

W dniu 17 maja do Urzędu Gminy Kolbudy zjechali przedstawiciele komórek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w powiatach województwa pomorskiego. 

Ćwiczenia pod kryptonimem „Błysk” zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Uczestników powitał dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW Zbigniew Kmiecik. W spotkaniu uczestniczył wójt Andrzej Chruścicki.

Ćwiczenia poświęcone były przede wszystkim działaniom interwencyjnym na wypadek zdarzeń radiacyjnych, w tym dystrybucji preparatu jodku potasu, gdyby zaistniała taka potrzeba. 

- Samorządy i jednostki administracji poszczególnych szczebli muszą pozostawać w ciągłej gotowości na wypadek wystąpienia rożnego rodzaju zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - W tym celu opracowywane są plany i procedury, a służby zarządzania kryzysowego zacieśniają współpracę podczas ćwiczeń. Pomorski Urząd Wojewódzki na miejsce ćwiczeń wybrał naszą gminę i na naszym przykładzie mogliśmy zademonstrować uczestnikom funkcjonowanie punktu wydawania preparatu jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 

Podczas części teoretycznej omówiono m.in. warianty i sposoby realizacji zadań przez jednostki organizacyjne poszczególnych szczebli. 

W ramach ćwiczenia uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. W przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych należy zadbać nie tylko o ludność, zapewniając im wodę czy żywność, ale również o zwierzęta.

W realizowanym w Kolbudach ćwiczeniu uwzględniono też część praktyczną. Na przykładzie naszej gminy uczestnicy mogli obejrzeć pokaz funkcjonowania Punktu Wydawania Preparatu Jodku Potasu. Jednym z miejsc, w których na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego wydawany będzie preparat jest bowiem Urząd Gminy Kolbudy. 

Na zakończenie ćwiczącym zaprezentowano możliwości wykorzystania zestawu do wykrywania i oceny zagrożeń pożarowych i zanieczyszczenia środowiska.