Nabór wniosków nr 25/2023 i 26/2023


Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach naboru nr 25/2023 na działanie: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją" oraz w ramach naboru nr 26/2023 na działanie:  "Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją".

Szczegółowe informacje dostępne pod linkami:

Ogłoszenie o naborze nr 25/2023 – LGD Trzy Krajobrazy

Ogłoszenie o naborze 26/2023 – LGD Trzy Krajobrazy