W Kowalach zakończono budowę ulic Sadowa i Nektarowa. W symbolicznym podsumowaniu inwestycji udział wzięli przedstawiciele samorządu z wójtem Andrzejem Chruścickim, a także osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia i okoliczni mieszkańcy.

Wraz z nową nawierzchnią z betonowej kostki wykonana została kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Łączna długość zmodernizowanych odcinków wynosi około 1,3 kilometra. Wzdłuż jezdni o szerokości 5 metrów wybudowano chodniki. 

Dla poprawy bezpieczeństwa powstały dwa wyniesione skrzyżowania oraz dwa progi zwalniające. Wykonano 70 zjazdów na przylegające do obu ulic posesje. Inwestycję o łącznej wartości 5,8 miliona złotych zrealizowała firma Ol-Trans sp. z o.o.

- Budowę rozpoczęto przed wakacjami 2022 roku – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Ze względu na dość gęstą zabudowę jednorodzinną w tym rejonie prace były dość uciążliwe dla mieszkańców. Ci, z perspektywy czasu przyznają jednak, że warto było czekać i znosić wszelkie niedogodności i utrudnienia. Dziś zamiast na pokrytą błotem, lub wzbijającą w powietrze tumany kurzu dziurawą drogę wyjeżdżają na równą, nowoczesną ulicę lub spacerują bezpiecznie i suchą stopą po nowym chodniku. Komfort mieszkańców, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych z pewnością uległ znacznej poprawie.

Satysfakcji z ukończonej inwestycji nie kryje również radna i sołtys Kowal Justyna Połomska. Podziela opinię, że realizacja przedsięwzięcia nie była łatwa. Prace drogowe dały się we znaki mieszkańcom zwłaszcza w porze zimowej. Dodaje, że patrząc na efekt końcowy widać, że cierpliwość się opłaca.

- Dziękujemy w imieniu dzieci, które wreszcie suchą stopą mogą dojść do szkoły - usłyszeliśmy od jednej z mieszkanek przyglądające się odbiorowi inwestycji.

Oddane do użytku ulice to drogi publiczne klasy D. Prędkość projektowana dla obu odcinków wynosi 20 km/h.