Od poniedziałku 5 czerwca 2023 roku remontowana będzie nawierzchnia zatoki autobusowej przy Wałach Jagiellońskich, obok budynku LOT-u. Prace będą wymagały wyłączenia z ruchu całej zatoki i wyznaczenia tymczasowego przystanku. Tymczasowy przystanek autobusowy zlokalizowany zostanie na prawym pasie jezdni Wałów Jagiellońskich w relacji do dworca głównego PKP, za skrzyżowaniem z ul. Hucisko na wysokości zatoki postojowej dla samochodów.

Lokalizacja tymczasowego przystanku autobusowego (na zdjęciu).

Więcej informacji:

https://ztm.gda.pl/komunikaty/remont-zatoki-przystanku-autobusowego-przy-bramie-wyzynnej,a,9220

https://gzdiz.gda.pl/aktualnosci/naprawimy-nawierzchnie-zatoki-autobusowej-przy-walach-jagiellonskich,a,6269