Jeszcze w czerwcu powinna się rozpocząć modernizacja ulicy Studziennej w Bielkówku. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę z Witoldem Cygertem, właścicielem Firmy Usługowo Budowlanej Cygert, która zrealizuje inwestycję.  

To dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców wspomnianej ulicy, jak i właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w niższych partiach wsi, które po obfitych deszczach zalewane były przez wodę spływającą z pól ulicą Studzienną. Wraz z nową drogą wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, która pozwoli wyeliminować ten problem.

- Po obfitych deszczach lub wiosennych roztopach spływająca woda zalewała posesje, a także powodowała zamulanie kanalizacji deszczowej, a jej czyszczenie generowało dodatkowe koszty – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Zdarzało się, że zalewany był teren miejscowej szkoły, która niedawno poddana została gruntownej przebudowie i zyskała nową halę sportową. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możemy wykonać nową nawierzchnię drogi, wraz z odwodnieniem. Ulica Studzienna stanowi ponadto dojazd do często odwiedzanego przez mieszkańców terenu rekreacyjnego w Bielkówku.

Zgodnie z projektem ulica Studzienna zyska nową nawierzchnię na odcinku około 710 metrów. Od ulicy Wyżynnej do skrzyżowania z ulicą Sadową jezdnia pokryta będzie asfaltem. Wzdłuż tej części drogi poprowadzony zostanie również chodnik, którym komfortowo dojdziemy do terenu sołeckiego i placu zabaw. Na skrzyżowaniu z ulicą Sadową wykonane zostanie niewielkie rondo.

Pozostała część modernizowanego odcinka utwardzona zostanie płytami yomb. Wzdłuż drogi wykonane zostanie nowe oświetlenie.

Jezdnia na odcinku pokrytym asfaltem będzie miała szerokość 5 metrów. Odcinek o szerokości 4 metrów liczył będzie natomiast fragment utwardzony płytami yomb.

Przypomnijmy, że Gmina Kolbudy otrzymała dofinansowanie do budowy ulicy Studziennej w Bielkówku i ulicy Kościelnej w Pręgowie. Finansowe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację obu projektów wynosi 2 350 558 złotych. 

Prace w Pręgowie już trwają. Budowa w Bielkówku powinna rozpocząć się niebawem. Końcowy odbiór inwestycji powinien nastąpić w grudniu bieżącego roku.