Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Kolbudy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają możliwość bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55.

PSZOK bez pobierania opłat przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne, przywiezione własnym transportem przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Co możemy zostawić w PSZOK pod warunkiem wcześniejszego posegregowania:

 

1 papier;

2 szkło;

3 tworzywa sztuczne;

4 opakowania wielomateriałowe;

5 metale;

6 zielone;

7 meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9 zużyte baterie i zużyte akumulatory;

10 chemikalia;

11 zużyte opony;

12 termometry rtęciowe;

13 przeterminowane leki;

14 igły i inne odpady o charakterze medycznym;

15 odpady odzieży i tekstyliów.

 

Mieszkańcy Gminy Kolbudy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą też dostarczyć odpady remontowo – budowlane w limicie do 1 tony na rok.

 

Pełną listę odpadów, które można oddać w PSZOK oraz niezbędne formularze do pobrania znajdziecie poniżej:

 

https://zut.com.pl/strefa-mieszkanca/pszok/bezplatny-odbior/

 

Godziny otwarcia PSZOK – pon.–pt. w godz. 6°°–18°°, sob. w godz. 6°°-14°°.