W Szkole Podstawowej w Kowalach, podczas uroczystej gali wręczono stypendia Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2022/2023. W tym roku w gronie stypendystów znalazło się 111 uczniów szkół z gminy Kolbudy. To rekordowa liczba wyróżnionych.

Świetnie się uczą i mają szeroki wachlarz zainteresowań. Mogą pochwalić się nie tylko znakomitą średnią ocen, ale również wynikami osiąganymi na konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Z rąk wójta Andrzeja Chruścickiego odebrali właśnie dyplomy stypendysty, a na ich konto trafi finansowe wsparcie, które przyda się na rozwijanie zainteresowań czy pogłębianie wiedzy.

- Pieniądze ze stypendium dołożę do zakupu nowego komputera, który na pewno mi się przyda nie tylko do gier, ale również do nauki – usłyszeliśmy od jednego z uczniów.

Inni deklarowali, że stypendium przeznaczą na zakup książek, a nawet… na korepetycje, które pozwolą im dostać się do wymarzonych szkół.

- W tym roku mamy rekordową liczbę 111 stypendystów – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Stypendium to sposób na docenienie uzdolnionych uczniów, ale również finansowe wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i pogłębianiu wiedzy. Gala wręczenia wyróżnień stanowi ważną chwilę dla młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. Tak doskonałe wyniki w nauce są również zasługą tych, którzy z pasją wykonują swój zawód i pomagają uczniom rozwijać pasje i są w stanie skutecznie zainteresować młodzież daną dziedziną wiedzy. To także wielki powód do dumy dla rodziców tych młodych ludzi.

W tym roku złożono 165 wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Kolbudy. 54 wnioski nie spełniły warunków formalnych regulaminu.

W roku szkolnym 2022/23 przyznano:

  • 29 stypendiów w wysokości 200 zł/m-c i 23 stypendiów jednorazowych w wysokości 2 000 zł
  • 23 stypendiów w wysokości 150 zł/m-c i 7 stypendiów jednorazowych w wysokości 1 500zł,
  • 22 stypendiów w wysokości 100 zł/m-c i 7 stypendiów jednorazowych w wysokości 1 000 zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy znaleźli się w gronie Stypendystów Wójta Gminy Kolbudy.

Stypendia Wójta Gminy Kolbudy przyznawane są uczniom (począwszy od klasy IV) oraz absolwentom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół średnich, pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów określone są w Uchwale Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVIII/317/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów.