Informujemy, że w poniedziałek 16 października br. o godzinie 11.00 planowane jest rozpoczęcie układania masy bitumicznej (warstwa wiążąca) na ulicach Wilczej oraz Wiśniowy Sad w Bąkowie

Zakres prac wymagał będzie od wykonawcy całkowitego wstrzymywania ruchu na poszczególnych fragmentach obu dróg. Utrudnienia związane z wykonywaniem asfaltowej nawierzchni potrwają około 48 godzin. W tym czasie w rejonie prowadzonych prac wprowadzana będzie tymczasowa organizacja ruchu. Może się zdarzyć, że przez kilkadziesiąt minut dojazd, ani wyjazd z części osiedla, w rejonie których pracować będą akurat drogowcy, nie będzie możliwy. 

W pierwszej kolejności układanie asfaltowej warstwy realizowane będzie na ulicy Wilczej do skrzyżowania z ul. Wiśniowy Sad, a następnie na ulicy Wiśniowy Sad w kierunku Jankowa Gdańskiego. 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. W czasie wylewania mas bitumicznych zalecamy dojazd do osiedli Sarnia Dolina, Harmonia Park i 36 Dzielnica od strony Jankowa Gdańskiego, ulicą Parkową.

Po ułożeniu warstwy wiążącej asfaltu dalsza realizacja prac drogowych w tym rejonie powinna być znacznie mniej uciążliwa dla mieszkańców. Efekt końcowy z pewnością wynagrodzi wszelkie niedogodności i utrudnienia jakie z mniejszym lub większym natężeniem występują w trakcie budowy.

Jednocześnie informujemy, że możliwy będzie już przejazd ulicą Sowią.