Strażacka brać - z władzami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej - mieszkańcy, samorządowcy oraz przyjaciele druhów OSP Pręgowo wzięli udział w uroczystym przekazaniu i poświęceniu nowego wozu, którym dysponować będą strażacy z Pręgowa.

Poświęcenia pojazdu, który niewątpliwie podniesie poziom bezpieczeństwa w naszej gminie dokonał proboszcz ks. Adam Zelewski.

W ceremonii uczestniczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich, który przekazał strażakom kluczyki do nowego wozu gaśniczego. W uroczystości udział wzięli również wójt Andrzej Chruścicki i przedstawiciele Rady Gminy Kolbudy. Powiat gdański reprezentował starosta Marian Cichon.

Nowy sprzęt przekazany druhom z Pręgowa to średniej wielkości wóz ratowniczo-gaśniczy Renault D15 4x4 off-road. Pojazd, którego łączna wartość przekroczyła milion złotych zakupiony został m.in. dzięki rządowemu wsparciu finansowemu. Dofinansowania w kwocie 220 tysięcy udzieliła Gmina Kolbudy. W kosztach zakupu partycypował także WFOŚiGW oraz Powiat Gdański.

Wóz dostosowany jest do potrzeb jednostki i specyfiki działań najczęściej realizowanych przez druhów z Pręgowa. Strażacy regularnie doglądali procesu budowy auta, wnosząc swoje sugestie i proponując wynikające z doświadczenia rozwiązania techniczne.

Pojazd lśni i pachnie nowością, prezentuje się okazale i z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Mimo wszystko życzylibyśmy sobie, aby nowy samochód nie musiał zbyt często wyruszać do wypadków drogowych, pożarów i innych niebezpiecznych zdarzeń, a swój potencjał prezentował głównie podczas ćwiczeń. Podobną nadzieję wyraził Wójt Gminy Kolbudy na okolicznościowej tabliczce przekazanej strażakom podczas uroczystości.

Zanim nowy wóz zaparkował w remizie konieczna była jej przebudowa. Zadania tego z powodzeniem podjęli się sami strażacy wspierani finansowo przez samorząd i sponsorów. Powiększono wjazd i obniżono podłogę garażu, aby dostosować pomieszczenie do gabarytów nowego auta.