W listopadzie mija pięć lat od zaprzysiężenia Wójta oraz Rady Gminy Kolbudy. To dobry moment, aby krótko podsumować osiągnięcia samorządu bieżącej kadencji.

Jednym z niewątpliwie największych sukcesów ostatnich pięciu lat było pozyskanie kwoty blisko 113,5 miliona złotych dofinansowania zewnętrznego. Aż 65 milionów złotych pochodzi z rządowych programów i unijnych dofinansowań! Do tego doliczyć należy około 48,5 miliona złotych z umów i porozumień zawieranych z przedsiębiorcami w ramach tzw. umów szesnastkowych.

- To kwota, jakiej nie udało się pozyskać podczas żadnej z dotychczasowych kadencji – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wiele pozyskanych spoza budżetu środków zamieniliśmy w nowe drogi, których w tej kadencji powstało ponad pół setki. Są to drogi większe i te nieco mniejsze, ale wszystkie one znacznie ułatwiają nam życie. Postawiliśmy też na współpracę z przedsiębiorcami, których zachęciliśmy do wspierania naszych inwestycji w ramach tzw. „szesnastek”. Dotychczas praktyka taka nie była stosowana przez rządzących.

W tej kadencji samorządu powstał też wyczekiwany blisko cztery dekady basen AQUA Centrum Kolbudy, z którego chętnie i licznie korzystają uczniowie gminnych szkół oraz dorośli.

W ostatnim pięcioleciu w Kowalach oddano do użytku dwa nowe przedszkola z miejscami dla trzystu pięćdziesięciu najmłodszych mieszkańców. W bieżącej kadencji dokończono też budowę pierwszej szkoły metropolitalnej w Kowalach oraz przeprowadzono gruntowną modernizację szkoły w Bielkówku, która zyskała nowe pomieszczenia dydaktyczne i nowoczesną salę gimnastyczną. W ostatnich miesiącach wybudowano wielofunkcyjne boisko w Kowalach, a podobne obiekty wkrótce powstaną w Pręgowie. Niesamowitej metamorfozie zostały poddane tereny rekreacyjne w Ostróżkach i Kowalach. Zmodernizowane zostały również podobne miejsca w pozostałych sołectwach, a całkowitej odmianie uległ dojazd i dojście, a także sam teren wokół gminnej przystani i plaży w Kolbudach. A to nie koniec, bo są już plany na dalszy rozwój.

- Dynamicznie rosnąca liczba mieszkańców stawia przed nami wciąż nowe wyzwania – mówi Andrzej Chruścicki. – Wiele z nich dotyczy sfery oświatowej, która pochłania lwią część gminnego budżetu. Musimy tworzyć nowe miejsca przedszkolne i rozbudowywać szkoły.

Jednak nie tylko młodzież, ale również seniorzy stanowili istotny element samorządowych działań podejmowanych w bieżącej kadencji. Działalność Klubów i Kół Seniora, program deinstytucjonalizacji usług społecznych czy oferta sportowa dla najstarszych mieszkańców sprawiły, że nasza gmina stawiana jest za wzór innym samorządom.

Jeszcze w tym roku do użytku mają zostać oddane pierwsze w historii naszego samorządu nowe mieszkania komunalne, które zasiedli dziesięć rodzin. Lokale powstają w miejscowości Buszkowy i ich budowa, choć nie udało się uniknąć trudności, powoli zbliża się do końca.

Na koniec warto wspomnieć o innej dużej i oczekiwanej od wielu lat inwestycji. Już wkrótce powinna rozpocząć się budowa obiektu, który zastąpi wysłużony ośrodek zdrowia. To Centrum Usług Medycznych i Społecznych, które otrzymało 8 milionów złotych dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. O tej inwestycji piszemy szerzej na stronie pierwszej.

- Korzystając z okazji pięciu lat kadencji, podczas której dokonaliśmy niesamowitego postępu w wielu dziedzinach, dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli zrealizować tak wielką liczbę zadań służących mieszkańcom – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wciąż jest wiele do zrobienia i mam tego świadomość. Myślę jednak, że dobrze wykorzystaliśmy te pięć lat.

Bieżąca kadencja samorządu, z uwagi na wybory parlamentarne została wydłużona o kilka miesięcy i zakończy się wiosną przyszłego roku.