W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi planowanej budowy Centrum Usług Medycznych i Społecznych w Kolbudach prezentujemy kilka podstawowych ilustracji zaczerpniętych z projektu budowlanego budynku, który ma powstać przy Placu Kaszubskim w Kolbudach.

Według dokumentacji obiekt, który zlokalizowany będzie na działce sąsiadującej ze starym ośrodkiem zdrowia składa się z trzech kondygnacji, a przewidziane dla niego funkcje wykraczają poza zakres usług medycznych.

Pomoc lekarska i pielęgniarska, zgodnie z projektem, świadczona będzie na parterze budynku. Zaplanowano osobne wejścia dla dorosłych i najmłodszych pacjentów, a rozmieszczenie pomieszczeń z poczekalniami umożliwi izolację dzieci chorych od zdrowych. Na tej samej kondygnacji dyżurować też ma zespół ratownictwa medycznego, który aktualnie korzysta z pomieszczeń piwnicznych starej lecznicy.

Na pierwszym piętrze swoją siedzibę miał będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również nasza Straż Gminna, która obecnie korzysta z pomieszczeń budynku przy ulicy Polnej 55. Znajdzie się tu również miejsce na gabinety do szeroko pojętej rehabilitacji, z której korzystać będą mogły osoby po przebytych kontuzjach, chorobach czy zabiegach medycznych.

Pomieszczenia na drugim i najwyższym piętrze zajmie Gminna Biblioteka Publiczna, która nie mieści się już ze swoimi zbiorami w budynku przy ul. Staromłyńskiej. Daleki od ideału jest też dziś komfort korzystania z bogatych zbiorów wypożyczalni. W nowym obiekcie możliwy będzie też rozwój usług bibliotecznych oraz stopniowe wprowadzanie nowoczesnych, elektronicznych narzędzi stosowanych w mediatekach. Na tej kondygnacji zarezerwowano również przestrzenie do szeroko rozumianych usług społecznych dedykowanych osobom starszym bądź wymagającym wsparcia. W nowym obiekcie nie powinno zabraknąć miejsca dla specjalistów udzielających, tak potrzebnego coraz większej liczbie osób, wsparcia psychologicznego.

Przed budynkiem CUMiS – w miejscu wyburzonego ośrodka zdrowia – w myśl projektu powstać mają miejsca parkingowe, a na tyłach obiektu zieleniec.

Przypomnijmy, że CUMiS Kolbudy znalazło się na liście projektów dofinansowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, z przyznaną kwotą 8 milionów złotych. Resztę środków niezbędnych do realizacji zadania (10,5 mln zł, w tym milion zł nagrody dla najlepiej wyszczepionej przeciwko COVID-19 gminy) zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.