Chociaż tegoroczna zima na dobre nie zawitała jeszcze w progi naszej gminy, to pierwsze opady śniegu spowodowały problemy z odśnieżaniem. - Przypominam Państwu, że gmina odpowiedzialna jest jedynie za utrzymanie dróg gminnych, natomiast za pozostałe drogi odpowiadają wyłącznie ich zarządcy - mówi "Naszej Gminie" wójt gminy Kolbudy, Leszek Grombala.

Wielu mieszkańców gminy Kolbudy nie wie jednak, które drogi należą do powiatu, gminy czy województwa.

- I problem ten dotyka nas co roku - stwierdził w rozmowie z "Naszą Gminą" wójt gminy Kolbudy, Leszek Grombala. - Z mocy prawa wolno nam odśnieżać jedynie drogi gminne. I z obowiązku tego wywiązujemy się należycie. Natomiast za odśnieżanie drogi wojewódzkiej, oraz dróg powiatowych odpowiedzialni są ich zarządcy, czyli Wojewódzki Zarząd Dróg oraz Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.

Leszek Grombala dodał, że czasami gminne pługi odśnieżają również fragmenty dróg powiatowych czy wojewódzkich. - Właściwie nie wolno nam tego robić, jednak po drogach tych poruszają się autobusy dowożące nasze dzieci do szkół. A bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej gminy jest dla nas kwestią priorytetową.

Z odśnieżaniem dróg wiąże się również problem niewłaściwie zaparkowanych samochodów. Często bowiem niefrasobliwi mieszkańcy parkują swoje pojazdy w sposób skutecznie uniemożliwiający przejazd pługu. Z sytuacją taką często mamy do czynienia m.in. w przypadku dróg położonych na osiedlu Na skarpie w Kolbudach.

- Dlatego też apeluję do Państwa o rozwagę i choć odrobinę wyobraźni- mówi Leszek Grombala. - W wielu telefonach i e-mailach wyrażacie Państwo swoje oburzenie sposobem zimowego utrzymania dróg. Jednak w większości przypadków za Państwa problemy nie są odpowiedzialne gminne służby, gdyż nieodśnieżone są drogi powiatowe i droga wojewódzka. Problemy dotyczą często również ulic prywatnych. A za ich odśnieżanie odpowiedzialność ponoszą wyłącznie właściciele.

Leszek Grombala przypomina również, że za utrzymanie chodników biegnących wzdłuż nieruchomości odpowiadają właściciele tychże.

- Zgodnie z obowiązującym prawem właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego.

Zgodnie z informacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych odbywa się według 5 standardu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Oznacza to, że na drogach powiatowych jezdnia będzie odśnieżona, a w miejscach zasp śnieżnych odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia będzie również posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Po ustaniu opadów śniegu luźny śnieg ma być usuwany do 16 godzin, stale natomiast może występować śnieg zajeżdżony. Zaspy mogą występować do 24 godzin i również do 24 godzin dopuszczalne są przerwy w komunikacji.