W sezonie 2023/2024, za zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, a także chodników, ciągów pieszo-rowerowych i innych terenów, których zarządcą jest Gmina Kolbudy, odpowiedzialny będzie „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. Przez teren Gminy Kolbudy przebiegają również drogi powiatowe i wojewódzka. Za stan ich nawierzchni odpowiadają: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich.

DROGI GMINNE:

Wykaz dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem został zamieszczony w zakładce „Zimowe utrzymanie” na stronie internetowej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Kolbudach http://www.gzuk.kolbudy.pl/index.php/zimowe-utrzymanie

Kontakt w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem:

w godzinach pracy spółki: tel. (58) 301 80 14
w godzinach od 6:00 do 22:00: kom. 530 204 797

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, a za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (DW221) Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jednocześnie informujemy, że w tym roku część chodników przy drogach powiatowych będzie także utrzymywana przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.

DROGI POWIATOWE:

  • droga Lublewo – Bielkówko – Straszyn,
  • droga Szadółki – Otomin,
  • droga Kolbudy – Łapino Kartuskie,
  • droga Czapielsk – Buszkowy,
  • droga Kolbudy – Pręgowo – Lisewiec,

Odpowiada Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. – tel. 58 773 12 21

DROGA WOJEWÓDZKA 221:

  • odcinek Kowale - Przywidz

Odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 a, tel. 58 303 66 00 lub 601 684 397

Za zimowe utrzymanie dróg prywatnych odpowiedzialni są właściciele tych dróg.

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.