Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy.

W poniedziałek 26 lutego 2024 r. o godz. 8:00 rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem kolbudy.rekrutacje.edu.pl

DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zgłoszenie przez rodziców kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie elektronicznie w terminie od 12 lutego do 16 lutego 2024 r.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

Lp.

REKRUTACJA - etapy postępowania

Data

rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie przez rodziców zgłoszeń o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

12 lutego 2024 r.                godz. 8:00

16 lutego 2024 r.                 godz. 12:00

2.

Składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

26 lutego 2024 r.                godz. 8:00

08 marca 2024 r.                 godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 marca 2024 r. godz. 12:00

4.

Potwierdzenie wyboru przedszkola przez rodzica (placówka zakwalifikowania)

18 marca 2024 r. godz. 12:01

22 marca 2024 r. godz. 16:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

5 kwietnia 2024 r. godz. 12:00

 Lp.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

22 kwietnia 2024 r. godz. 8:00

30 kwietnia 2024 r. godz. 12:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 maja 2024 r. godz. 12:00

3.

Potwierdzenie wyboru przedszkola przez rodzica (placówka zakwalifikowania)

10 maja 2024 r. godz. 12:01

17 maja 2024 r. godz. 16:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

24 maja 2024 r. godz. 12:00

 

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Sieć publicznych Przedszkoli w Gminie Kolbudy prowadzonych przez gminę:

 • Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B, 83-050 Kolbudy
 • Przedszkole w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 83-050 Lublewo Gdańskie
 • Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11; 83-050 Bielkówko
 • Przedszkole w Kowalach, ul. Apollina 1/31, 80-180 Kowale (z dodatkową lokalizacją przy pl. Świętej Kingi 1)

Publiczne Przedszkole w Gminie Kolbudy prowadzone przez inny organ:

 • Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie, ul. Bukowskiego 24, 83-050 Pręgowo
 • Przedszkole Rozgwiazda, ul. Skromna 2, 80-180 Kowale

Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy:

 • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, ul. Wybickiego 33; 83-050 Kolbudy,
 • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, Szkoła Filialna w Buszkowach, ul.  Leśna Góra 7;83-050 Buszkowy,
 • Szkoła Podstawowa im. Orderu Kawalerów Uśmiechu w Pręgowie, ul. Bukowskiego 3;83-050 Kolbudy,
 • Szkoła Podstawowa w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 3-050 Lublewo Gdańskie
 • Szkoła Podstawowej im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkówko.

 

ZARZĄDZENIE Nr 168/2023 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 28 grudnia 2023 r.  w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy

UCHWAŁA NR LIV/435/22 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy i ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

UCHWAŁA Nr XIX/159/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy oraz

UCHWAŁA nr LXIII/495/23 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy

UCHWAŁA nr LIX/461/23 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy od dnia 1 września 2023 r.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOLBUDY

Zgłaszanie dziecka z obwodu oraz rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się elektronicznie, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl

NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA RODZICA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYJMUJE SIĘ

 • dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;
 • dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w danej szkole zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, którym organ prowadzący wskazał miejsce odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Dzieci te przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

Lp.

REKRUTACJA - etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie zgłoszeń dzieci odwodowych oraz dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole i dzieci spoza obwodu, którym organ prowadzący wskazał miejsce odbycia rocznego obowiązku przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2024

3 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

17 kwietnia 2024 r. godz. 12:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

18 kwietnia 2024 r.  godz. 8:00

30 kwietnia 2024 r. godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 maja 2024 r. godz. 12:00

4.

Potwierdzenie woli przez rodzica kandydata o wyborze szkoły

10 maja 2024 r. godz. 12:01

21 maja 2024 r. godz. 16:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 maja 2024 r. godz. 12:00

Lp.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

3 czerwca 2024 r. godz. 8:00

07 czerwca 2024 r. godz. 12:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14 czerwca 2024 r. godz. 12:00

3.

Potwierdzenie woli przez rodzica kandydata o wyborze szkoły

14 czerwca 2024 r.  godz. 12:01

25 czerwca 2024 r. godz. 16:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 czerwca 2024 r. godz. 12:00

UCHWAŁA nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy

UCHWAŁA nr LIX/461/23 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy od dnia 1 września 2023 r. 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy od dnia 1 września 2023 r.

L.p.

Nazwa i siedziba szkoły

Granice obwodu

Dodatkowe informacje organizacji szkoły:

a. struktura organizacyjna szkoły;

b. podporządkowane organizacyjnie szkoły filialne;

c. adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1

Szkoła Podstawowa
im. Mariusza Zaruskiego
w Kolbudach z siedzibą w Kolbudach,

ul. Wybickiego 33,

83-050 Kolbudy

Sołectwa: Babidół-Nowiny, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Łapino, Bąkowo (klasy IV-VIII), Bielkowo (klasy IV-VIII), Lublewo Gdańskie (klasy IV-VIII)

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi

b. od klasy IV oddział sportowy

c. Szkoła Podstawowa filialna w Buszkowach,     ul. Leśna Góra 7,
83-050 Kolbudy

d. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

2

Szkoła Podstawowa
im. Brunona Gregorkiewicza
w Bielkówku

z siedzibą w Bielkówku,

ul. Gregorkiewicza 11,

83-050 Kolbudy

Sołectwo Bielkówko

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi

b. brak szkoły filialnej

c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

3

Szkoła Podstawowa
w Lublewie

z siedzibą w Lublewie,

ul. Szkolna 5,

83-050 Kolbudy

Sołectwa: Bąkowo, Bielkowo, Lublewo Gdańskie

a. klasy I-III, z oddziałami przedszkolnymi

b. brak szkoły filialnej

c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

4

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie

z siedzibą w Pręgowie,

ul. Bukowskiego 3

83-050 Kolbudy

Sołectwa: Lisewiec, Ostróżki, Pręgowo

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi

b. brak szkoły filialnej

c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

5

Szkoła Podstawowa
w Kowalach

z siedzibą w Kowalach,

ul. Apollina 7,

80-180 Gdańsk

Gmina Kolbudy: sołectwa: Kowale i Otomin.

 

Gmina Pruszcz Gdański: Borkowo, ulice: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Kasztanowa 75 a,75 b, 75 c, Klasyczna, Kolarska i Piłkarska

 

Gmina Miasta Gdańska: Gdańsk, ulice Baśniowa, Elfów, Jaworzniaków, Jana Kielasa,  Konrada Guderskiego do nr 50, Legendy, Narciarska, Szermiercza, Świętokrzyska od nr 120 do nr 134, Tenisowa,

Piłkarska, Kolarska oraz  Hilarego Koprowskiego od rocznika 2016.

a. klasy I-VIII

b. brak szkoły filialnej

c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć