Przez wiele lat mieszkańcy osiedla Sarnia Dolina oraz nowo powstających osiedli w Bąkowie, aby dojechać do swoich nieruchomości musieli korzystać z dróg stanowiących prywatną własność. Teoretycznie możliwość przejazdu uzależniona była od dobrej woli właścicieli nieruchomości, po których przebiegał ciąg komunikacyjny. Problem ten od niemal dwóch dekad zgłaszany był przez mieszkańców w urzędzie oraz na zebraniach wiejskich. Mimo to nic w tym temacie się nie zmieniało, a problem narastał, bo powstawały nowe osiedla. Dopiero w obecnej kadencji zdecydowane kroki podjęte przez Wójta spowodowały wypracowanie skutecznego rozwiązania. Dzięki rozmowom, negocjacjom i zawartym umowom z deweloperem w ostatnich latach ulice, którymi mieszkańcy dojeżdżają do swoich posesji stały się drogami gminnymi. Ostatni rozdział tej długiej, zagmatwanej - i nie do końca jasnej - historii napisano w grudniu ubiegłego roku.

Przed świętami Bożego Narodzenia wójt podpisał akt notarialny, na mocy którego gmina stała się właścicielem około 1 ha gruntów, na których zlokalizowane są ulice wewnętrzne w obrębie osiedla Sarnia Dolina.

- Samorząd pozyskał nieruchomość za symboliczne 8 złotych od prywatnego przedsiębiorcy – mówi wójt Andrzej Chruścicki.  – Akt notarialny zawarty z właścicielem gruntów Arkadiuszem Mączką, prezesem spółki „AM Projekt”, rozwiązał „nierozwiązywalny” przez prawie 20 lat problem braku dostępu do dróg publicznych. Trudno jest mi powiedzieć, dlaczego wcześniej nie zrobiono nic, aby pomóc mieszkańcom. Ostatnia transakcja to tak naprawdę wisienka na torcie, efekt podjętych działań, rozmów, negocjacji i ustalonych kamieni milowych z właścicielem firmy deweloperskiej. Nie było to łatwe, choćby dlatego, że działki drogowe miały obciążone hipoteki na miliony euro. Najważniejszy jest jednak finał. Od końca grudnia zeszłego roku mieszkańcy osiedla Sarnia Dolina (ulice Kasztanowa, Dębowa, Olchowa i Jaśminowa), ale też nowych osiedli w Bąkowie jeżdżą już po drogach gminnych. Warto przypomnieć, że nawet ulice Wiśniowy Sad i Wilcza (obecnie w budowie) nie były w całości gminne! To już jednak historia. Muszę też przyznać, że współpraca z prezesem spółki „AM Projekt” była naprawdę dobra, dzięki czemu udało się ostatecznie zakończyć długi proces przejmowania dróg. Dziękuję też mieszkańcom osiedla za cierpliwość. Cieszę się, że mi zaufali i pozwolili spokojnie działać.

Podpisy na dokumencie umożliwiają właścicielom lokali w Sarniej Dolinie legalny dojazd do modernizowanej aktualnie drogi gminnej.

Przejęcie ulic w obrębie osiedla to ostatni etap trwającej przez wiele lat batalii mającej na celu nadanie publicznego charakteru układowi drogowemu gwarantującemu mieszkańcom dojazd do drogi wojewódzkiej 221, a także połączenie z sąsiednim Jankowem Gdańskim.

- Osiedle, które powstało około 2005 roku od początku otoczone było gruntami stanowiącymi własność prywatną – mówi Krzysztof Szamal, kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej. - Tereny znajdowały się w posiadaniu wielu właścicieli. Grunty obciążone były hipoteką na kwoty sięgające często milionów euro. Ich przejęcie przez gminę w owym czasie było więc niemożliwe.

Na przestrzeni lat 2018-2021 właścicielem poszczególnych gruntów, na których aktualnie realizowana jest budowa nowej, wiodącej do osiedli drogi - oraz przejętych w grudniu ubiegłego roku odcinków - stał się Arkadiusz Mączka i jego spółki.

Ważnym krokiem do pozyskania gruntów zapewniających publiczny dojazd do drogi wojewódzkiej było zlecenie przez Gminę Kolbudy w 2019 roku wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulicy Wilczej i Wiśniowy Sad.

- W ramach projektu w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) grunty zostały przejęte na mocy tzw. specustawy – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – ZRiD wydany został w czerwcu 2022 roku.

Gmina musiała jednak wypłacić właścicielowi, Arkadiuszowi Mączce i jego spółce odszkodowania za przejęte ustawą grunty.

- Na mocy ZRiD gmina przejęła 0,9708 ha gruntów za kwotę 987 704,75 zł, z czego 860 736 zł trafiło w ręce Arkadiusza Mączki i jego spółki – informuje Krzysztof Szamal. – Pieniądze te wróciły jednak do naszej kasy, jako część zobowiązań poczynionych w ramach tzw. umowy szesnastkowej,  którą zawarliśmy z przedsiębiorcą. Pan Arkadiusz Mączka i „AM Projekt” partycypują w ten sposób w kosztach realizowanej obecnie budowy ul. Wiśniowy Sad i Wilczej.

Dzięki temu możliwa jest dziś budowa ulic Wiśniowy Sad, Sowia i Wilcza, którymi mieszkańcy komfortowo dojadą do drogi wojewódzkiej. Inwestycja ma zyskać w przyszłości bezpieczne połączenie z DW221. Obecnie gmina projektuje rondo, które ma być realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oddzielnie lub w ramach planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej.

Samorząd bieżącej kadencji podjął też działania umożliwiające mieszkańcom tej części Bąkowa dojazd drogami gminnymi do Jankowa Gdańskiego. Do tej pory przejazd odbywał się fragmentem ulicy Parkowej stanowiącym własność prywatną. Dzięki porozumieniu zawartemu w roku 2021 z Lasami Państwowymi udało się wykonać „bajpas” gruntem leśnym. Droga łączy się bezpośrednio z budowaną aktualnie ulicą Wiśniowy Sad i stanowi uzupełnienie układu drogowego, z pominięciem fragmentu drogi będącej własnością prywatną.

- Dzięki podjętym w bieżącej kadencji działaniom i dzięki dobrej współpracy z właścicielem części nieruchomości udało się skomunikować osiedle, które przez wiele lat było niczym wyspa na morzu gruntów będących prywatną własnością wielu podmiotów – mówi wójt.

Podpisany w grudniu z Arkadiuszem Mączką akt notarialny nie był jedynym, który zawarto w interesie mieszkańców osiedla. W 2021 roku gmina nabyła bowiem od „AM Projekt” teren przy ulicy Kasztanowej, na którym zlokalizowany jest plac zabaw. Koszt pozyskania nieruchomości przez samorząd wyniósł 153 750 zł brutto.

- Gdyby nie nabycie gruntu przez gminę, w miejscu placu zabaw stałby już prawdopodobnie budynek wielorodzinny, gdyż takie plany miał poprzedni właściciel nieruchomości – dodaje wójt Andrzej Chruścicki – Jak widać sprawa była skomplikowana i zawiła, wymagająca wieloetapowych rozwiązań i spokojnych negocjacji, ale cieszę się, że udało się ją domknąć jeszcze w tej kadencji. Wiem jak ważne to było dla mieszkańców tej części Bąkowa.

Jak informuje wójt Andrzej Chruścicki, dzięki upublicznieniu dróg i ich modernizacji w niedalekiej przyszłości możliwe będzie doprowadzenie linii autobusowej na powstające aktualnie w Bąkowie osiedla. Będzie to możliwe po zakończeniu budowy ulic Wiśniowy Sad i Wilczej oraz po wybudowaniu tzw. Nowej Parkowej, która zastąpi eksploatowany aktualnie leśny, szutrowy  „bajpas” w ciągu wiodącej do Jankowa Gdańskiego ul. Parkowej.

- Budowane aktualnie ulice posiadają zatoki autobusowe, przy których w przyszłości umiejscowione zostaną przystanki komunikacji publicznej – podsumowuje wójt Andrzej Chruścicki. – Będzie to niewątpliwie duże udogodnienie dla mieszkańców osiedla.