W ostatnich dniach otrzymujemy od Państwa liczne sygnały i skargi dotyczące stanu dróg na terenie gminy Kolbudy. Występujące na przemian roztopy i przymrozki sprawiły, że na wielu odcinkach w asfalcie powstały głębokie wyrwy, co odbija się na zawieszeniu pojazdów i stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. W problemie tym nasza gmina nie jest odosobniona. Od 30 stycznia rozpoczynamy prace naprawcze.

Warto podkreślić, że znaczną część zgłoszeń, które od Państwa otrzymujemy przekazujemy do instytucji i urzędów zarządzających drogami powiatowymi i drogą wojewódzką, które przebiegają przez naszą gminę.

Drogi znajdujące się w gestii Urzędu Gminy Kolbudy, których dotyczą zgłoszenia to w większości ulice szutrowe, których stan po ustąpieniu zmarzliny rzeczywiście mocno odbiega od oczekiwań mieszkańców. 

Rozpoczynamy więc proces napraw doraźnych – interwencyjnych w miejscach szczególnie zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg. Wraz z poprawą pogody realizować będziemy prace naprawcze na kolejnych odcinkach.

Nie ulega jednak wątpliwości, że przy wahaniach temperatury stan dróg szutrowych nadal będzie się pogarszał, a samorząd podejmował będzie doraźne działania polegające na ich równaniu. Jedyną skuteczną metodą rozwiązania problemu jest przebudowa i modernizacja dróg, co w miarę możliwości staramy się czynić. W bieżącej kadencji udało się zmodernizować ponad 50 odcinków dróg.

Informacje na temat stanu dróg powiatowych przekazywać należy do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim tel. (58) 773-12-21

Drogi powiatowe: ulice Staromłyńska i Przemysłowa w Kolbudach, ulica Szkolna w Lublewie Gdańskim i Gregorkiewicza w Bielkówku, ulica Słoneczna w Otominie i droga Czapielsk – Buszkowy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich tel. (58) 303-66-00 lub (58) 683-72-51

Droga wojewódzka 221 – trasa Kościerzyna – Gdańsk.