Usprawnienie działania samorządu oraz zabezpieczenie danych osobowych naszych mieszkańców to główne założenia projektu „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kolbudy”. Skuteczna ochrona systemów przechowujących szereg podlegających ochronie informacji wymaga odpowiedniego sprzętu. Na zabezpieczenie urzędu przed potencjalnymi cyberatakami nasz samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 850 tysięcy złotych. Środki przyznano w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Wkład własny gminy wyniesie niemal 162 tysiące złotych.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacznie usprawniają działanie samorządu
i umożliwiają skuteczne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Infrastruktura informatyczna urzędu musi być odporna na różnego rodzaju ataki, które mają na celu między innymi dezinformację, utrudnienie funkcjonowania, a często także kradzież danych.

- Postępująca informatyzacja i rozwój usług elektronicznych stawiają przed nami szereg nowych wyzwań, głównie w zakresie cyberbezpieczeństwa – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dziś, gdy za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne, których celem jest również sieć teleinformatyczna. Musimy wdrażać rozwiązania, które zagwarantują użytkownikom ochronę przepływu informacji. Takie, które pozwolą zapobiec nie tylko kradzieżom danych, ale także atakom hakerskim utrudniającym lub wręcz paraliżującym pracę administracji samorządowej.

Gmina Kolbudy prowadzi regularną inwentaryzację zasobów sprzętowych,  wymieniając urządzenia elektroniczne i oprogramowanie na nowocześniejsze.  W ramach projektu Cyfrowa Gmina opracowana została Diagnoza Cyberbezpieczeństwa, dzięki której samorząd pozyskał informacje w jakim kierunku należy rozwijać system informatyczny, aby był bezpieczny.

- Koszt wdrażania pożądanych rozwiązań stanowiłby duże obciążenie dla gminnego budżetu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możliwa będzie nie tylko wymiana serwerów czy zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, ale również regularne szkolenia pracowników.

 

Dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kolbudach” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).  Numer naboru FERC.02.02-CS.01-001/23.

Koszt kwalifikowalny w kwocie: 1 011 903,99 zł

Dofinansowanie w kwocie: 850 000,00 zł

Wkład własny w kwocie : 161 903,99 zł