Nowa, przestronna świetlica wiejska z zapleczem kuchennym i gospodarczym, a obok niej dwa boiska typu Orlik i wielofunkcyjne oraz nowy plac zabaw. Takie właśnie rozwiązania zakłada tworzony przez Gminę Kolbudy projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Łapinie. Kompleks służący integracji oraz aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców powstać ma na terenie, na którym aktualnie znajduje się stare boisko piłkarskie. Samorząd finalizuje procedurę pozyskania gruntu, którego właścicielem pozostają Lasy Państwowe. Środki na budowę świetlicy zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Rozmowy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Nadleśnictwem Kolbudy, dotyczące zamiany gruntów, powoli dobiegają końca z dużą szansą na ich pozytywne zakończenie – mówi Krzysztof Szamal, kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej. – Za kilka tygodni Gmina Kolbudy powinna stać się właścicielem terenu, na którym umiejscowione jest aktualnie trawiaste boisko oraz inne elementy infrastruktury rekreacyjnej

Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów przejęcie należącego do Lasów Państwowych gruntu, w zamian za inne tereny stanowiące własność samorządu umożliwi rozpoczęcie starań o wydanie pozwolenia na budowę długo wyczekiwanej przez mieszkańców Łapina świetlicy.

- Świetlica, którą planujemy wybudować w Łapinie będzie miała salę główną o powierzchni około 90 metrów kwadratowych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dodatkowo obiekt posiadał będzie kuchnię, toalety, szatnie i pomieszczenie gospodarcze. Ma to być wzorcowy obiekt sołecki służący integracji i rekreacji mieszkańców. Chcemy odejść od budowy mikro świetlic, w których z uwagi na ograniczenia metrażowe trudno organizować zajęcia taneczne czy ruchowe lub imprezy okolicznościowe. Plan zakłada budowę podobnych świetlic także w innych sołectwach, które nie dysponują tego typu pomieszczeniami

Budowa świetlicy wiejskiej ma być pierwszym etapem zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Łapinie. Środki na ten cel zabezpieczono w WPF. W dalszej perspektywie są również kolejne etapy, na realizację których samorząd zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Projekt zakłada również budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, podobnego do tego, jakie w minionym roku oddano do użytku w Kowalach przy ul. Pilotów. Planowane jest również wykonanie nowego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. 

- To optymalna i najbezpieczniejsza lokalizacja dla świetlicy wiejskiej – podsumowuje wójt Andrzej Chruścicki. – Inwestycję wstrzymywał fakt, że samorząd nie jest właścicielem terenu, na którym aktualnie znajduje się stare boisko. Wszystko wskazuje jednak na to, że niebawem to się zmieni i będziemy mogli przystąpić do realizacji inwestycji.