Budowa nowego cmentarza na terenie gminy Kolbudy, to temat coraz częściej podnoszony przez mieszkańców oraz władze samorządowe. Na zarządzanych przez parafie miejscach spoczynku już brakuje - lub za kilka lat zabraknie - miejsca na kolejne nagrobki. 

Rozwiązaniem tego problemu ma być budowa nowego cmentarza na terenach leśnych między Lublewem Gdańskim a Kolbudami. Temat pojawił się już dość dawno, jednak z uwagi na kwestie właścicielskie gruntu realizacja odkładana była w czasie. 

Jest jednak szansa, że problem ten uda się rozwiązać, a Gmina Kolbudy dokona zamiany gruntu z Lasami Państwowymi, aktualnym właścicielem terenu, na którym powstać mogłaby nekropolia. 

Właśnie temu tematowi poświęcone było spotkanie wójta Andrzeja Chruścickiego z nadleśniczym Andrzejem Gajowniczkiem i jego zastępcą Tomaszem Kaliszewskim.

- Problem braku miejsc na parafialnych cmentarzach dostrzegamy od dawna – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nikt nie ma wątpliwości, że budowa nekropolii z komfortowym dojazdem i parkingiem jest inwestycją pilną i niezbędną. O tym, że nowy cmentarz powstanie w lesie na terenie dawnego poligonu mówiono już wiele lat temu. Wierzę, że w końcu będziemy mogli przystąpić do realizacji tego, co niektórzy postrzegali już w kategorii „miejskiej legendy”.