Inwestycje o łącznej wartości około 12,3 mln zł zostaną zrealizowane w Gminie Kolbudy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie unijnej 2021-2027. Porozumienie dotyczące nowego pakietu projektów metropolitalnych podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Instytucją pośredniczącą i koordynującą zadania będzie Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Zadania, które w latach 2025-2027 mają zostać zrealizowane w Gminie Kolbudy to termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach z wykorzystaniem instalacji OZE, budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Kolbudy z Gminą Przywidz (w projekcie partycypują oba samorządy), a także dwa projekty dotyczące świadczenia usług społecznych dla naszych mieszkańców.

Najwięcej, bo blisko 6,5 mln złotych kosztować ma budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 221. W granicach naszej gminy trasa przebiegać będzie od ZKiW w Kolbudach do granicy z Gminą Przywidz. Na kolejnym odcinku przedsięwzięcie realizowane będzie przez sąsiedni samorząd.

Na termomodernizację kolbudzkiej szkoły gmina otrzyma natomiast 4,25 mln zł. Zrealizowane w obiekcie zadania pomogą o około 40 procent zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w budynku szkoły.

Dwa zadania w obszarze polityki społecznej, o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mln zł, służyć mają m.in. wsparciu, aktywizacji i integracji osób starszych, jak również deinstytucjonalizacji usług społecznych.

- Unijne środki jakie w nowej perspektywie otrzyma nasza gmina pozwolą na realizację kolejnych projektów, które nie tylko wpłyną na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, ale również na wzrost atrakcyjności naszej gminy, która jest częścią obszaru metropolitalnego – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Możemy jedynie ubolewać, że w poprzednich kadencjach nasz samorząd nie tylko nie dostał finansowego wsparcia z ZIT, ale nawet nie aplikował o środki. Sądzę, że przez takie zaniedbanie straciliśmy jako gmina kilkanaście milionów złotych, które można było wykorzystać na inwestycje służące mieszkańcom. 

Łącznie w ramach pakietu na Pomorzu zrealizowanych zostanie ponad 120 inwestycji i projektów. Będą to m.in. nowe węzły przesiadkowe, nowa linia tramwajowa, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacje szkół i przedszkoli, domy dziennego pobytu dla seniorów oraz wsparcie dla migrantów. OMGGS otrzymał na ten cel ponad 780 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza.

Inwestycje realizowane będą w 46 metropolitalnych gminach i powiatach. ZIT to inwestycje i projekty, które rozwiązują problemy i odpowiadają na wyzwania nie tylko jednego miasta czy gminy, ale całej metropolii.  

Porozumienie zostało podpisane między pomorskim Urząd Marszałkowskim, który zarządza europejskimi funduszami regionalnymi, a Metropolią Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

- Jako województwo wielokrotnie udowodniliśmy umiejętności w wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej i to, że potrafimy współpracować. Partnerstwo bowiem ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, a ZIT można potraktować jako fundament metropolii - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego