Po zimowej przerwie można ponownie korzystać z pełnej floty rowerów Mevo. Mieszkańcy naszej gminy chętnie wypożyczają jednoślady, o czym świadczą statystyki udostępnione przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tylko od 16 listopada 2023 do lutego 2024 na terenie Gminy Kolbudy odnotowano około 400 podróży, a łączny pokonany dystans wyniósł 2 200 kilometrów. Średni dzienny czas przejazdu to 47 minut, natomiast średnia odległość pokonywana w ciągu dnia gminnymi drogami 6 kilometrów. Z roweru Mevo mieszkańcy naszej gminy najczęściej korzystali o godzinie 7.00, w przedziale czasowym 11.00-14.00 oraz o godzinie 17.00.

W Gdańsku podsumowano zimowy okres korzystania z roweru Mevo. We wszystkich 16 gminach Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot użytkownicy Mevo, podczas 125 tys. podróży, przejechali prawie 350 tys. km.

- Statystyki dowodzą jak bardzo potrzebny był nam rower Mevo – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To pokazuje, że warto było podjąć starania o dołączenie do systemu roweru miejskiego. Trudno uwierzyć, że na etapie tworzenia Mevo nasza gmina nie była zainteresowana tym projektem. Na szczęście udało się ten błąd naprawić, a mieszkańcy mogą dziś korzystać z wypożyczanych rowerów i jak widać robią to chętnie.

Jak poinformowano podczas konferencji statystyki stanowią potwierdzenie, że Mevo jest potrzebne w metropolii przez cały rok, a mieszkańcy coraz chętniej korzystają z rowerów metropolitalnych także w zimie. W lutym tego roku w samym tylko Gdańsku odnotowano najwyższą średnią dzienną liczbę przejazdów w historii pomiarów od 2013 r.

- Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z katalońskim operatorem Mevo, wszystkie elementy systemu zostały wdrożone do końca ubiegłego roku. W tej chwili pracujemy z operatorem i jego podwykonawcami z całej Europy nad elementami aplikacji, które będą nam pomagać w analizach, zbierać bardziej precyzyjne dane np. dotyczące tzw. map ciepła - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Od grudnia do końca lutego – w trybie zimowym - system działał w niepełnym wymiarze. Na ulicach Trójmiasta i Obszaru Metropolitalnego pozostawiono połowę dostępnej floty. Od marca do dyspozycji mieszkańców będzie już cała flota 4,1 tys. rowerów. Do pięciu stacji na terenie Gminy Kolbudy przypisano 20 rowerów z napędem tradycyjnym i elektrycznym. Gołym okiem widać jednak, że jest ich znacznie więcej. Mieszkańcy często przyjeżdżają do Kolbud i okolicznych miejscowości rowerem wypożyczonym w Gdańsku, pozostawiając go w tutejszych stacjach.

Koszt miesięcznego abonamentu  Mevo to 29,99 zł.