Ulice Turkusowa i Jantarowa to dwie kolejne drogi w Jankowie Gdańskim, które wkrótce poddane zostaną gruntownej modernizacji. W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano umowę na realizację obu inwestycji. Wykonawca, Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert, będzie miał sześć miesięcy na wybudowanie obu odcinków. Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej podpisano dokumenty na remont ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdańskim. Wszystkie te inwestycje otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowa na modernizację ulic Turkusowej i Jantarowej opiewa na łączną kwotę 2 051 075 zł. Projekt zakłada wykonanie nowych nawierzchni oraz chodników. Zadanie wymagało będzie usunięcia kolizji instalacji gazowych i energetycznych.

W przypadku ulicy Turkusowej przebudową objęty zostanie odcinek drogi o długości około 400 metrów. Wzdłuż nowego chodnika wykonane zostanie oświetlenie uliczne. Droga zyska również odwodnienie.

Na ulicy Jantarowej, która posiada już oświetlenie, inwestycja zrealizowana zostanie na odcinku liczącym około 180 metrów. 

- Każda kolejna umowa na przebudowę drogi jest ważnym wydarzeniem dla mieszkańców objętej inwestycją okolicy, ale również dla samorządu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Naszym priorytetem jest bowiem systematyczna poprawa standardu naszych gminnych ulic. Kolejne inwestycje drogowe, a ich liczba w bieżącej kadencji przekroczyła pół setki, pozwalają nam eliminować z sieci gminnych szlaków komunikacyjnych dziurawe betonowe bądź szutrowe drogi, które od dawna nie spełniają już żadnych standardów i wymagają ciągłych nakładów. Radość jest jeszcze większa, gdy możemy modernizować nasze ulice przy wykorzystaniu środków pozabudżetowych, jak ma to miejsce w przypadku zdecydowanej większości inwestycji