Parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy i oczywiście kilka pokoleń strażaków uczestniczyło w uroczystym przekazaniu nowego samochodu dla druhów OSP Kolbudy. Do Kolbud przyjechali nie tylko ratownicy z gminnych jednostek, ale również ich koledzy z ościennych gmin i miejscowości. Przekazanie nowoczesnego wozu, którego wartość przekracza kwotę miliona złotych, to wydarzenie niecodzienne i wielki powód do dumy. Przede wszystkim jednak to wzrost bezpieczeństwa w regionie, co w swoich krótkich wystąpieniach akcentowali niemal wszyscy zaproszeni goście.

Były gratulacje od przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych struktur Państwowej Straży Pożarnej, dla których nowy sprzęt w remizach stanowi wzmocnienie ratowniczego potencjału w regionie. Mówili o tym zarówno z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marian Hinca, jak i powiatowy komendant PSP mł. bryg. Zbigniew Rzepka.

Podkreślano, że jest to kolejny w ostatnich miesiącach ważny zakup dla gminnych jednostek, z których każda pochwalić się już może nowym pojazdem gaśniczym.

Druhowie usłyszeli przy okazji wiele podziękowań za swój codzienny trud. Słowa uznania adresowano także do rodzin strażaków, które każdego dnia wykazują wiele cierpliwości i przeżywają stresy związane z ochotniczą działalnością pożarniczą swoich bliskich.

Prezes OSP Florian Marian Lejkowski odebrał kluczyki do nowego wozu z rąk poseł Magdaleny Kołodziejczak, która z senatorem Ryszardem Świlskim reprezentowała polski parlament. Wręczenie dowodu rejestracyjnego przypadło w udziale wójtowi Andrzejowi Chruścickiemu.

W uroczystości udział wziął nowy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Samorząd powiatowy reprezentował starosta Marian Cichon.

Tabliczki z podziękowaniami od strażaków odebrali goście, dzięki którym możliwy był zakup pojazdu. W kosztach partycypowała również Gmina Kolbudy.

- Życzę strażakom, aby nowy pojazd wykorzystywany był przede wszystkim do ćwiczeń, a nie w akcjach wymagających ratowania zdrowia lub życia – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jeżeli ruszy nieść pomoc i ratunek wierzę, że liczba wyjazdów równa będzie liczbie szczęśliwych powrotów do remizy.

Nowy nabytek strażaków z Kolbud to średniej wielkości, terenowe auto ratowniczo-gaśnicze idealnie nadające się m.in. do działań w terenach leśnych. Łączny koszt zakupu pojazdu na podwoziu marki Iveco, przystosowanego do potrzeb naszych ratowników, wynosi blisko 1,07 miliona złotych. Gmina Kolbudy wsparła kolbudzkich druhów kwotą 423 870 złotych. Dofinansowania udzieliły również rząd oraz samorząd powiatowy.

Przypomnijmy, że w ostatnim kwartale roku 2023 nowy wóz ratowniczo - gaśniczy odebrali strażacy z OSP Pręgowo. Do tamtejszej remizy trafił również średniej wielkości wóz Renault D15 4x4 off-road. Pojazd, którego łączna wartość również przekroczyła milion złotych zakupiony został m.in. dzięki rządowemu wsparciu finansowemu. Dofinansowania w kwocie 220 tysięcy udzieliła Gmina Kolbudy. W kosztach zakupu partycypowały także WFOŚiGW oraz Powiat Gdański.

Wiosną 2022 roku nastąpiło natomiast uroczyste przekazanie pojazdu marki Scania strażakom z Lublewa Gdańskiego. Koszt zakupu pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 7.000 litrów oraz zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 700 litrów wyniósł 1.104.540 zł. Główne źródła finansowania to: dotacja budżetu państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Gdańsku, Urząd Gminy Kolbudy oraz Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.