W związku z planowanym na dzień 19 marca br. rozpoczęciem modernizacji kolejnego odcinka ul. Magnackiej w Kowalach wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku ul. Magnackiej w kierunku węzła Kowale

Jak informuje wykonawca wjazd i wyjazd z obiektów zlokalizowanych w tym obszarze możliwy będzie wyłącznie od strony ulic Ordynackiej i Rycerskiej. 

Modernizacji poddany zostanie około 150 metrowy odcinek ul. Magnackiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 221, na wysokości Węzła Kowale. 

Koszt przedsięwzięcia wyniesie 409 tysięcy złotych. Ponad 138 tysięcy złotych z tej sumy stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W kosztach partycypują również przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym rejonie, z którymi zawarto tzw. umowy szesnastkowe.

Prace budowlane powinny zostać zakończone do końca kwietnia.