Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje o planowanej na II kwartał 2024 roku realizacji telefonicznych badań ankietowych, które obejmowały będą również Gminę Kolbudy.

 GUS publikuje również numer telefonu, pod którym w godzinach 9.00-14.00 zweryfikować można tożsamość ankietera. Tel. (58) 76 83 210 lub 695 255 968