Nowa asfaltowa droga, wzdłuż której ciągnie się nowy, oświetlony chodnik. Powstało też niewielkie rondo, które spowalnia i usprawnia ruch na osiedlowych drogach. Najważniejsze jednak, że nowa inwestycja i wykonane w jej ramach odwodnienia regulują odpływ wody ze zlokalizowanych wyżej terenów rolniczych. W Bielkówku dobiegła końca budowa nowej ulicy Studziennej, która wiedzie do modernizowanego i cieszącego się dużym zainteresowaniem mieszkańców terenu sołeckiego, na którym tego samego dnia udostępniono nową, wielofunkcyjną zabawkę.

Oddanie do użytku drogi, którą wykonała Firma Usługowo Budowlana Cygert jest zarazem jednym z ostatnich zadań inwestycyjnych zrealizowanych w dobiegającej końca kadencji samorządu.

- Na remont ul. Studziennej czekali nie tylko właściciele pobliskich domów, ale również posesji położonych nieco dalej, w niższych partiach wsi - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Jej wykonanie zapobiegnie m.in. zalewaniu zmodernizowanej niedawno szkoły. Wraz z nową drogą wykonana została kanalizacja deszczowa, która w końcu reguluje spływ wód opadowych z położonych wyżej pól.

Ulica Studzienna zyskała nową nawierzchnię na odcinku około 710 metrów. Od skrzyżowania z ulicą Wyżynną około 400 metrów jezdni pokryte zostało masą bitumiczną. Wzdłuż tej części drogi poprowadzono chodnik, którym komfortowo dojść można do terenu sołeckiego i placu zabaw. Na skrzyżowaniu z ulicą Sadową i Zacisze wykonano niewielkie rondo.

Pozostała część zmodernizowanego odcinka utwardzona została płytami yomb. Wzdłuż zmodernizowanej drogi zamontowano 12 nowych lamp oświetleniowych. 

Szerokość jezdni na odcinku pokrytym asfaltem wynosi 5 metrów. Na fragmencie drogi pokrytym płytami yomb szerokość wynosi natomiast 4 metry.

Łączna wartość robót wyniosła 3 217 734 zł. Przypomnijmy, że Gmina Kolbudy otrzymała dofinansowanie do budowy ulicy Studziennej w kwocie 1 276 320 zł.

Nie była to jedyna oddana tego dnia do użytku inwestycja. Na pobliskim terenie sołeckim udostępniono bowiem nową wielofunkcyjną zabawkę dla najmłodszych. Zjeżdżalnie oraz mini ścianki do wspinaczki, zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, od razu wypróbowały dzieci z ZKiW w Bielkówku. 

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. radny kończącej się kadencji Kazimierz Adamski oraz sołtys Krzysztof Laskowski, który jako przedstawiciel Bielkówka już wkrótce rozpocznie pracę w nowo wybranej Radzie Gminy Kolbudy.