Od poniedziałku 6 maja do piątku 31 maja 2024 roku przyjmowane będą zapisy dzieci do przedszkoli na okres wakacyjny.  Już dziś warto pomyśleć jak w okresie ferii letnich zapewnić opiekę swoim dzieciom, które na co dzień uczęszczają do przedszkola. Jak co roku placówki z terenu naszej gminy organizują swoją pracę w taki sposób, aby przerwa w okresie wakacji nie była zbyt mocno odczuwalna dla rodziców. Dyżury odbywały się będą według zamieszczonego poniżej grafiku. W tabeli publikujemy numery telefonów do poszczególnych przedszkoli, które zapewnią dzieciom opiekę w lipcu i sierpniu.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 2024 roku w Gminie Kolbudy.

 

Miesiąc

 

Przedszkole,
 Oddział przedszkolny

 

 

Termin dyżuru w okresie ferii letnich w 2024 r.

Lipiec 2024 r.

Przedszkole Rozgwiazda, ul.  Skromna 2
80-180 Kowale

Tel. +48 533 744 989

1-31 lipiec 2024

„Stumilowy Las”  Przedszkole Publiczne,
ul. Bukowskiego 24, 83-050 Pręgowo

Tel. 725-298-738

1-19 lipiec 2024

Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B,
 83-050 Kolbudy

Tel. 58 682-73-63

1-12 lipiec 2024

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej,

ul. Wybickiego 33 83-050 Kolbudy

Tel. 58 326-41-10

22 lipiec - 2 sierpień 2024

Sierpień 2024 r.

Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej, ul. Prof. B. Bukowskiego 3, 83-050 Pręgowo

Tel. 58 682-72-16  

5-16 sierpień 2024

Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11,
83-050 Bielkówko

Tel. 58 682-73-58

19-30 sierpień 2024

Przedszkole w Kowalach, ul. Apollina 1/31
80-180 Kowale

Tel. 58 763-43-46

19-30 sierpień 2024

Przedszkole w Lublewie Gd., ul. Szkolna 5,
83-050 Kolbudy

Tel. 58 682-72-76

19-30 sierpień 2024

Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.