Jak informuje spółka Energa, od 13 maja (przez około 10 dni), możliwe będą wahania poziomu wody w rzece Raduni. Sytuacja taka będzie miała związek z pracami remontowymi w Elektrowni Wodnej Bielkowo. Według komunikatu spółki, na czas prowadzonych prac woda z jeziora w Łapinie kierowana będzie do starego koryta Raduni (szacowany przepływ ok. 4m3/s).

Poziom wody w zbiornikach kolbudzkich w ciągu doby będzie wahał się w granicach 20 cm. Zmiany następowały będą pod pełną kontrolą specjalistów. Wahania poziomu wody nie powinny więc stanowić dla mieszkańców powodu do niepokoju.