W Jankowie Gdańskim rozpoczęła się budowa ulicy Ogrodowej, która zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej. Wzdłuż drogi wykonana zostanie również opaska chodnikowa. Wraz z nową ulicą wybudowane zostanie odwodnienie oraz zamontowane będą lampy oświetleniowe. Ogrodowa przejdzie metamorfozę od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Bursztynowe Wzgórza. Ta z kolei pokryta zostanie płytami yomb

Na obecnym etapie prac ziemnych występować mogą jedynie okresowe utrudnienia w ruchu drogowym. Ulica pozostanie jednak otwarta dla pojazdów.

- Mogą zdarzyć się momenty, że trzeba będzie chwilę poczekać na przejazd – słyszymy od pracowników realizujących inwestycję.

Wykonawca prosi mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość oraz sugeruje, aby w miarę możliwości parkować pojazdy na terenie posesji, a nie wzdłuż drogi. Wraz z postępem prac ulica zostanie częściowo wyłączona z użytkowania, a ruch tymczasowo przekierowany będzie na ulicę Jantarową (która niedługo również zostanie przebudowana). Drogowcy deklarują, że o wprowadzanych zmianach dla ruchu pojazdów okoliczni mieszkańcy informowani będą na bieżąco.

Koszt rozpoczętej właśnie budowy to blisko 2,1 mln zł. Gmina Kolbudy otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację układu drogowego w Jankowie Gdańskim. Jest to kwota, która zasili realizację trzech zadań, wspomnianej wyżej ulicy Ogrodowej, a także ulic Turkusowej i Jantarowej. Pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu gminy.

W tej chwili ulica Ogrodowa na niewielkim fragmencie pokryta jest starymi, wysłużonymi płytami. Pozostały odcinek stanowi nawierzchnia szutrowa. Realizacja zadania poprawi komfort jazdy, a kanalizacja deszczowa zapobiegnie zalewaniu drogi.