Wiadomo już, że przy Szkole Podstawowej w Pręgowie powstanie nie jedno, a dwa nowe boiska. Uczniowie korzystać będą również z nowej bieżni lekkoatletycznej oraz placu do pchnięcia kulą. Wymieniony zostanie też sprzęt na placu zabaw przy szkole.

Od pewnego czasu zaniepokojeni mieszkańcy dopytywali dlaczego opóźnia się rozpoczęcie prac przy budowie infrastruktury sportowej, na którą samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 852 600 zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Powodem opóźnienia było oczekiwanie, aż instytucja udzielająca finansowego wsparcia wyrazi zgodę na wdrożenie projektu zamiennego, o co – po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły – wnioskowała Gmina Kolbudy. Jak się okazuje warto było uzbroić się w cierpliwość i trochę poczekać. Samorząd otrzymał właśnie pozwolenie na realizację koncepcji zakładającej budowę przy szkole dwóch boisk.

Jeszcze w tym roku w Pręgowie obok szkoły powstać ma boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 28x55 metrów. W jego sąsiedztwie zlokalizowane zostanie natomiast boisko wielofunkcyjne o podłożu poliuretanowym o wymiarach 29x16 metrów, przeznaczone do gry w koszykówkę, piłkę ręczną czy siatkówkę. Boiska ogrodzone będą piłkochwytami.

Projekt zakłada też wykonanie dwutorowej bieżni o długości 60 m, wraz ze skocznią do skoku w dal. Pojawi się też miejsce do rzutu kulą. Ucieszyć powinni się również najmłodsi. Przy boiskach zamontowane zostaną również nowe zabawki.

„Wprowadzone nowe rozwiązanie wpłynie na lepszą funkcjonalność obiektu, na którym zajęcia będzie mogła realizować więcej niż jedna grupa sportowa/klasa podczas zajęć wychowania fizycznego. Na dobrze logistycznie zorganizowanym terenie, dzieci będą miały możliwość swobodnej zabawy, a przede wszystkim rozwijania różnych zainteresowań sportowych” – czytamy w uzasadnieniu zaakceptowanego wniosku złożonego przez Gminę Kolbudy.

Aktualnie trwają przygotowania procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę obiektu sportowego. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.