Informujemy, że kolejny okres świadczeniowy na „Kolbudzki bon żłobkowy” rozpocznie się 1 września 2024 r. i potrwa do 31 sierpnia 2025 r.

Wnioski można składać od 1 czerwca 2024 r.

Przypominamy, że o bon żłobkowy w wysokości 200 złotych miesięcznie ubiegać się mogą pracujące osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kolbudy, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub do opiekuna dziennego, z zastrzeżeniem, że placówki te zostały wpisane  do prowadzonego przez Wójta Gminy Kolbudy rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów. Z finansowego wsparcia mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dziecka do trzeciego, a w szczególnych przypadkach do czwartego roku życia.

Szczegółowe warunki uzyskania świadczenia reguluje Uchwała nr XXXVIII/319/21 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia „Kolbudzkiego bonu żłobkowego”.

Wniosek należy złożyć na formularzu, który można pobrać:

  • elektronicznie z Zarządzenia nr 57/2022 Wójta Gminy Kolbudy w sprawie ustalenia trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego „Kolbudzki bon żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem do lat 3:
  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:

  • OSOBIŚCIE do Urzędu Gminy Kolbudy do Punktu Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu
  • POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Wykaz placówek wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz do wykazu opiekunów dziennych (wg stanu na dzień 21 maja 2024 roku) prowadzonego przez Wójta Gminy Kolbudy:

 

Forma opieki nad dziećmi

Nazwa

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

1

Żłobek

Żłobek "Skrzaty"

ul. Polna 26, Bielkówko

2

Żłobek

Żłobek „Wpływ Natury”

u. Kwiatowa 1, Lublewo

3

Klub dziecięcy

U Cioci Kloci

ul. Wieczornych Mgieł 21, Bąkowo

4

Klub dziecięcy

U Cioci Kloci

ul. Artemidy 3/1, Kowale

5

Klub dziecięcy

Hopsasa

ul. Heliosa 14B/6, Kowale

6

Opiekun dzienny

Fabryka Marzeń

Ul. Dworcowa 4, Kolbudy

Pytania w sprawie świadczenia można zgłaszać:

tel.: 58 691 05 10     

mail: