Obszar gminy Kolbudy znajduje się w strefie objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń. Wydane w maju br. rozporządzenie Wojewody pomorskiego w tej sprawie obowiązywać będzie do 24 lipca. Decyzja ma związek z wykrytymi na terenie Pomorza przypadkami zakażeń ASF wśród dzików.

Wyznaczenie przez Wojewodę strefy zakażenia wprowadza przede wszystkim dodatkowe wymagania nałożone na hodowców trzody chlewnej. Ta może być kierowana do uboju wyłącznie do zakładów wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Hodowcy trzody chlewnej są też zobowiązani m.in. posiadać maty dezynfekcyjne przed wjazdem do gospodarstwa oraz do utylizacji wszystkich padłych, odstrzelonych oraz odłowionych dzików, po wcześniejszym badaniu w kierunku ASF.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Objęcie terenu gminy Kolbudy strefą zakażenia nie wiąże się z zakazem wstępu do lasu. Warto jednak zachować szczególną ostrożność zwłaszcza, gdy na terenie leśnym, w parku czy w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania zauważymy martwego dzika.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 • jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby,
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok,
 • należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży gminnej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy - w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości),
 • osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania,
 • osoba, która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Informację o tym, co należy zrobić w przypadku znalezienia martwego dzika publikuje na swojej stronie m.in. Nadleśnictwo Kolbudy.

„W przypadku znalezienia martwego dzika na terenie leśnym, informację należy niezwłocznie zgłosić do Nadleśnictwa Kolbudy z podaniem dokładnej lokalizacji - numer telefonu - 606 826 150.

Wirus afrykańskiego pomoru świń - ASF - nie zagraża zdrowiu i życiu człowieka, jest jednak chorobą śmiertelną dla dzików i świń”. – czytamy.

Najważniejsze informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii dotyczące ASF

Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, które zminimalizują ryzyko spotkania z dzikami. Specjaliści podpowiadają także jak się zachować w sytuacji gdy spotkamy zwierzę na swojej drodze.

Chcąc unikać spotkań z dzikami:

 • należy utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości,
 • usuwać opadłe owoce, które stanowią przysmak dzików,
 • zadbać o umocnienie ogrodzeń, w szczególności ogrodów działkowych,
 • nie wolno wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • pojemniki na odpady przetrzymywać na nieruchomości, a wystawiać przy pasie drogowym jedynie w dniu odbioru przez firmę wywozową,
 • kosze/pojemniki na śmieci muszą być zamykane w altanach śmietnikowych, aby dzik nie mógł się do nich dostać,
 • przebywając z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy.

Gdy zobaczysz dzika:

 • najlepiej odejdź spokojnie w przeciwnym kierunku,
 • nie panikuj, nie krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów,
 • nie próbuj ich straszyć i przepędzać,
 • próba nakarmienia zwierzęcia może sprowokować jego atak w szczególności, jeżeli zwierzę jest chore, ranne, opiekuje się potomstwem lub znajduje się w okresie godowym.

Dziki nie są agresywne, atakują tylko wtedy, gdy czują się zagrożone, sprowokowane lub ranne. Należy jednak uważać, gdy locha prowadzi młode, gdyż w tym okresie łatwo wzbudzić jej niepokój i agresję. To zwierzę raczej płochliwe, ale szybko przyzwyczaja się do obecności ludzi, zwłaszcza jeśli jest dokarmiane i często spotyka człowieka na swojej drodze.