Od 1 czerwca do 1 lipca 2024 roku trwał będzie nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kolbudy. Już po raz czwarty mieszkańcy naszej gminy będą mogli zgłaszać przygotowane przez siebie projekty inwestycyjne, na realizację których zarezerwowano kwotę pół miliona złotych. Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 80 000 złotych. O tym, które z propozycji zostaną zrealizowane przez Gminę Kolbudy zadecydują mieszkańcy w głosowaniu, które przeprowadzone będzie w terminie 2-16 września br.

Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kolbudy w formie elektronicznej odbywa się za pośrednictwem specjalnej platformy dostępnej pod adresem  https://kolbudy.budzetobywatelski.pl. Projekty w tradycyjnej, papierowej formie muszą zostać dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do Urzędu Gminy Kolbudy.

Harmonogram IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kolbudy

Etap

Data

I. Zgłaszanie projektów

1 czerwca – 1 lipca 2024 r.

II. Weryfikacja projektów

2 lipca – 26 lipca 2024 r.

III. Publikacja listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania 

29 lipca2024 r.

IV. Zgłaszanie odwołań

30 lipca – 4 sierpnia  2024 r.

V. Rozpatrywanie odwołań

5 – 16 sierpnia2024 r.

VI. Publikacja i promocja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania

19 sierpnia – 1 września 2024 r.

VII. Głosowanie

2 – 16 września 2024 r.

VIII. Ogłoszenie wyników głosowania – lista projektów do realizacji

20 września 2024 r.

Inwestycje na łączną kwotę 500 tysięcy złotych

Łączna kwota na inwestycje zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniesie do 500 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu inwestycyjnego nie będzie mogła natomiast przekroczyć kwoty 80 000 zł. Na realizację liczyć będą mogły te projekty, które w głosowaniu otrzymają największe poparcie mieszkańców.

Sprawdzą czy realizacja jest możliwa

Merytorycznej oceny złożonych przez mieszkańców projektów dokona Zespół Konsultacyjny. W jego skład wejdzie 2 przedstawicieli Wójta Gminy Kolbudy, 2 przedstawicieli Rady Gminy Kolbudy i 2 przedstawicieli sołectw. Zanim ogłoszona zostanie lista projektów dopuszczonych do głosowania Zespół oceni czy realizacja zgłoszonego zadania jest możliwa pod względem finansowym, budowlanym lub czy pomysł mieszkańców „wpisuje się” w miejscowe plany zagospodarowania.   

Każdy z mieszkańców dysponował będzie trzema głosami

Każdy z mieszkańców dysponował będzie trzema głosami. Przy czym na jeden projekt będziemy mogli oddać tylko jeden głos. Kolejność projektów przewidzianych do realizacji ustalana będzie na podstawie liczby oddanych głosów aż do wyczerpania środków. Zgodnie z regulaminem z jednej miejscowości będzie mógł być wyłoniony do realizacji tylko jeden projekt.

Dysponując trzema głosami mieszkaniec będzie mógł zagłosować na projekt w swojej okolicy, ale także wesprzeć wniosek dotyczący innej wsi. W ten sposób miejscowościom, które mają mniej mieszkańców łatwiej będzie uzyskać liczbę głosów, która umożliwi realizację projektu. 

Głosowanie za pośrednictwem elektronicznej platformy lub tradycyjnie

Głosowanie nad dopuszczonymi projektami odbywać się będzie w terminie 2 - 16 września br. Prowadzone będzie za pomocą platformy elektronicznej Budżetu Obywatelskiego. Regulamin dopuszcza również możliwość oddania głosu w sposób tradycyjny na kartach do glosowania, które dostępne będą w urzędzie. Zwycięskie, zakwalifikowane do realizacji projekty ogłoszone zostaną 20 września.

Wyłonione w drodze głosowania inwestycje będą zrealizowane przez Gminę Kolbudy w kolejnym roku budżetowym.

Kto może głosować i zgłaszać projekty

Możliwość zgłaszania projektów i głosowania przysługuje mieszkańcom Gminy Kolbudy. Uprawnienie ustalane będzie na podstawie:

  • ewidencji osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie naszej gminy,
  • rejestru wydanych Kart Mieszkańca Gminy Kolbudy,
  • wpisu do rejestru wyborców (w przypadku osób nie posiadających zameldowania na terenie Gminy Kolbudy),
  • oświadczenia mieszkańca (w przypadku osób nie ujawnionych w żadnym z wspomnianych rejestrów)

Jakie przykładowe projekty zrealizowaliśmy dotychczas

Za nami już trzy nabory wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dotychczas realizowaliśmy projekty mieszkańców polegające m.in. na montażu oświetlenia, utwardzeniu drogi, zagospodarowaniu i uporządkowaniu działki gminnej z oczkiem wodnym czy doposażeniu placów zabaw. Mieszkańcy zgłaszali też m.in. projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg czy upiększenia terenów rekreacyjnych. Są to więc zadania inwestycyjne zlokalizowane na terenach ogólnodostępnych, z których bez ograniczeń i w sposób ciągły korzystać mogą wszyscy mieszkańcy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLBUDY NA STRONIE: https://kolbudy.budzetobywatelski.pl/

 

ZAŁĄCZNIKI