Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został „Raport o stanie Gminy Kolbudy za rok 2023”.

Opracowanie jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. To zbiór informacji o najważniejszych działaniach podejmowanych przez Gminę Kolbudy w roku 2023. Dokument ten jest również sprawozdaniem z pracy tutejszej administracji.

Zadania samorządu są szerokie, od edukacji, poprzez inwestycje, sport i rekreację do współpracy międzynarodowej. Suma wszystkich tych działań składa się na jakość życia mieszkańców. Celem raportu nie jest ocenianie czy komentowanie, a jedynie prezentacja twardych danych oraz przedstawienie najistotniejszych zdarzeń jakie miały miejsce w roku objętym podsumowaniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

https://bip.kolbudy.pl/artykul/744/5014/raport-o-stanie-gminy-kolbudy-za-rok-2023