Pieczone kiełbaski, kawa, słodkie przekąski, konkursy, intensywny taniec i znakomita zabawa.

W Bąkowie spotkali się członkowie lokalnych Klubów i Kół Seniora. Celem nadrzędnym biesiady przy ognisku była integracja starszych mieszkańców naszej gminy, a także spotkanie z nowymi władzami samorządowymi.

W spotkaniu z seniorami uczestniczyli wójt Marek Goliński i jego zastępca Robert Aszyk, a także pełnomocnik Wojewody ds. seniorów Anita Richert-Kaźmierska.

O formę fizyczną uczestników zadbała instruktorka fitness i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gdańskiego Renata Luśnia. Nie zabrakło przedstawicieli Gdańskiej Fundacji „I Ty Możesz Wszystko”, która dba o ofertę dla naszych seniorów, z szefową Jolantą Lipińską.

Goście zadeklarowali klubowiczom, że dołożą wielu starań, aby oferta dla tej grupy wiekowej była atrakcyjna i służyła zacieśnianiu międzypokoleniowych więzi. Mieszkańcy kierowali też do gości szereg pytań dotyczących spraw bieżących.