Jak i gdzie wykorzystano środki z Unii Europejskiej w gminie Kolbudy? Za pośrednictwem LGD „Trzy Krajobrazy” w ra mach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w gminie Kolbudy zostały zrealizowane ciekawe projekty ukierunkowane na społeczność lokalną.

Realizatorami projektów były: urząd gminy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

W ramach LSR na terenie całego obszaru zrealizowano projekty o łącznej wartości: 14 618 585,28 zł, w tym na obszarze gminy Kolbudy: 4 006 936,70 zł.

  • W Bąkowie powstało Centrum rekreacyjno – sportowe
  • Mieszkańcy miejscowości Kowale oraz Otróżki zyskali ogólnodostępną strefę zabawy i rekreacji
  • W Kowalach powstało nowe wielofunkcyjne boisko
  • Muzeum Stara Papiernia w Łapinie – Historia opowiedziana filmem oraz Kaszubskie rzeźby
  • Wykonano renowację wieży kościelnej w kościele p.w. NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie Gdańskim
  • Warsztaty lokalnych liderów aktywizujących społeczność lokalną
  • Na przystani żeglarskiej w Kolbudach odbył się w ramach imprezy markowej Kolbudzki Dzień Żeglarza
  • Przedsiębiorczość - powstały nowe usługi w zakresie edukacyjnym, zdrowotnym, turystycznym jak i produkcyjnym

Łącznie w wyniku realizacji projektów przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne powstało 30 nowych miejsc pracy.