Dobiegło końca przyjmowanie zgłoszeń dzieci na gminne, dofinansowane przez samorząd, półkolonie żeglarskie. Po zakończeniu procedury weryfikacyjnej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych na letni wypoczynek organizowany przez Gminę Kolbudy. Pod uwagę brano kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań formalnych określonych w Regulaminie. 


W załączniku publikujemy listy osób zakwalifikowanych na poszczególne turnusy półkolonii. Lista zawiera: pierwszą literę imienia, nazwisko oraz cztery ostatnie cyfry numeru telefonu osoby zgłaszającej.


Pod tekstem załączony został również formularz kwalifikacyjny, który należy wypełnić i dostarczyć osobiście do Referatu Kultury, Sportu i Programów Społecznych w terminie do: piątku 21 czerwca br. (uczestnicy pierwszego turnusu) oraz do piątku 28 czerwca (uczestnicy pozostałych turnusów). 


Płatność za wypoczynek dzieci pobierana będzie w formie elektronicznej (terminal płatniczy), podczas pierwszego dnia turnusu.


Przypomnijmy, że nabór zgłoszeń trwał od 7 do 14 czerwca br. Koszt – dofinansowanych przez samorząd – zajęć wynosi 350 złotych od osoby. Posiadacze Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny zapłacą 300 złotych. 


Zajęcia odbywały się będą w Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach oraz na obiektach sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Kolbudy. W programie półkolonii uwzględniono m.in. zajęcia żeglarskie z mini regatami, geocaching, gry i zabawy sportowe, seans kinowy, wyjazd do parku linowego i inne ciekawe formy aktywnej rekreacji.


Fachową opiekę zapewni uczestnikom wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz instruktorska.
Podczas zajęć uczestnicy otrzymają obiad oraz podwieczorek w formie cateringu. 


Terminy turnusów:

  • 4-28 czerwca br. 
  • 1-5 lipca br.
  • 8-12 lipca br.
  • 15-19 lipca br.
  • 22-26 lipca br.
  • 29 lipca – 2 sierpnia br.


W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (58) 691 05 34.