Już niedługo rozpocznie się długo oczekiwana przez mieszkańców budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych w Kolbudach. Realizacja pierwszej części przedsięwzięcia powinna się zakończyć w grudniu 2025 roku. W nowoczesnym budynku w centrum Kolbud znajdzie swą siedzibę przede wszystkim nowy ośrodek zdrowia, który zastąpi starą, wybudowaną ponad pół wieku temu lecznicę. Inwestycja posiada już pozwolenie na budowę, a 17 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano umowę z wykonawcą. CUMiS wybuduje wyłoniona w przetargu firma Przembud Gdańsk S.A.


Oferta złożona przez zwycięzcę postępowania przetargowego na I etap budowy opiewa na kwotę 17 798 642 zł brutto. Spółka, jak zapewnia jej prezes Konrad Murzyńki, posiada spore doświadczenie w prowadzeniu inwestycji o przeznaczeniu medycznym. Przembud ma swój wkład w budowę obiektów Akademii Medycznej w Gdańsku. Realizował m.in. wysoko specjalistyczne sale, w których przeprowadzane są operacje kardiochirurgiczne. 


- Nasza gmina i jej mieszkańcy doczekają się wreszcie nowoczesnego ośrodka zdrowia, na jaki zasługują  – mówi wójt Marek Goliński. – To ważne, że zadanie zrealizuje wykonawca, który ma ogromną wiedzę i doświadczenie w budowie obiektów, w których świadczone są usługi medyczne. Liczymy na sugestie i podpowiedzi wynikające z praktyki wykonawcy. To pozwoli nam oddać mieszkańcom optymalnie funkcjonalny z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, nowoczesny obiekt. Ważna będzie oczywiście również kadra model zarządzania nowym ośrodkiem. To przede wszystkim od tego zależała będzie jakość i zakres świadczonych usług. Sam budynek leczył nie będzie. 

Podpisy pod umową na realizację CUMiS złożyli: wójt Marek Goliński, skarbnik Dariusz Woźniak, prezes spółki Przembud Konrad Murzyński i członkini zarządu Gabriela Wróbel. 


Według dokumentacji obiekt, który zlokalizowany będzie na działce sąsiadującej ze starym ośrodkiem zdrowia składa się z trzech kondygnacji, a przewidziane dla niego funkcje wykraczają poza zakres usług medycznych.
Pomoc lekarska i pielęgniarska, zgodnie z projektem, świadczona będzie na parterze budynku. Zaplanowano osobne wejścia dla dorosłych i najmłodszych pacjentów, a rozmieszczenie pomieszczeń z poczekalniami umożliwi izolację dzieci chorych od zdrowych. Na tej samej kondygnacji dyżurować też ma zespół ratownictwa medycznego, który aktualnie korzysta z pomieszczeń piwnicznych starej lecznicy.


Na pierwszym piętrze swoją siedzibę miał będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również nasza Straż Gminna. Znajdzie się tu też miejsce na gabinety do szeroko pojętej rehabilitacji.


Pomieszczenia na drugim i najwyższym piętrze zajmie Gminna Biblioteka Publiczna, która nie mieści się już ze swoimi zbiorami w budynku przy ul. Staromłyńskiej. Daleki od ideału jest też dziś komfort korzystania z bogatych zbiorów wypożyczalni. Na tej kondygnacji zarezerwowano również przestrzenie do szeroko rozumianych usług społecznych dedykowanych osobom starszym bądź wymagającym wsparcia. W nowym obiekcie nie powinno zabraknąć miejsca dla specjalistów udzielających, tak potrzebnego coraz większej liczbie osób, wsparcia psychologicznego.


Przed budynkiem CUMiS – w miejscu wyburzonego ośrodka zdrowia – w myśl projektu powstać mają miejsca parkingowe, a na tyłach obiektu zieleniec.


Przypomnijmy, że CUMiS Kolbudy znalazło się na liście projektów dofinansowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, z przyznaną kwotą 8 milionów złotych. Resztę środków niezbędnych do realizacji zadania (10,5 mln zł, w tym milion zł nagrody dla najlepiej wyszczepionej przeciwko COVID-19 gminy) zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.