6 września w Szkole Podstawowej Montessori w Kowalach, a 7 września w Stacji Orunia GAK w Gdańsku Oruni odbędzie się IX Pomorska Konferencja Montessori. Tematem wiodącym wydarzenia będzie dobrostan dzieci i młodzieży w ich najbliższym otoczeniu, a także nauczycieli i rodziców, którzy w dużej mierze kształtują to środowisko.
 
Jak informują organizatorzy początek września, to dobry czas, aby z nowymi pomysłami i rozwiązaniami rozpocząć nowy rok szkolny. 

- Spotykając się po wakacjach, pełni energii i chęci poszukamy rozwiązań i inspiracji oraz podzielimy się tym, co najlepsze – czytamy w materiałach promujących spotkanie. - Posłuchamy specjalistów i specjalistek oraz siebie nawzajem. Przyjrzymy się temu, jakie czynniki wpływają na nasz dobrostan: przyroda, otoczenie szkolne, narzędzia edukacyjne, technologia, kwestie rozwojowe związane z potrzebami i emocjami, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Porozmawiamy co zrobić, aby był to dobry rok dla nas wszystkich: dzieci, pedagogów, rodziców, razem. W dużej mierze zastanowimy się także nad tym, jakie umiejętności są nam potrzebne, aby się porozumieć w grupie rówieśniczej i międzypokoleniowej. Podyskutujemy także, czy umiejętność dbania o dobrostan to jedna z kompetencji XXI wieku.

W konferencji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani i zaangażowani w edukację, w szczególności nauczyciele/nauczycielki, pedagodzy/pedagożki, psycholodzy/psycholożki, dyrektorzy/dyrektorki placówek edukacyjnych, rodzice, opiekunowie/opiekunki dzieci i młodzieży. 

GOŚĆMI SPECJALNYMI KONFERENCJI będą: Tomasz Bilicki, Wojciech Glac i Natalia Hatalska.

Program wydarzenia i zapisy: https://konferencja.montessori.kowale.pl

Partnerem wydarzenia jest Gmina Kolbudy.